Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar - Nye overvannsregler

Fra 1. januar 2024 trådte det i kraft nye regler om overvannshåndtering i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Overvann utgjør i dag en stor kostnad for samfunnet og formålet med de nye reglene er å sikre at nye utbyggingsprosjekter er tilpasset et våtere klima i fremtiden.

Finn N. Bangsund vil gjennomgå de nye reglene, informere om hvilke nye krav som nå gjelder for MEFs medlemmer og hvem som har ansvar for overvannshåndteringen i en byggesak. Varighet: 30 minutter. MEF-skolens webinarer er gratis og et tilbud til medlemmer av MEF, du må derfor være ansatt i en bedrift som er medlemmer av MEF for å kunne delta.