Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar-Nye krav til arbeidsavtaler

Kravene trådte i kraft 1. juli og innebærer i korte trekk at arbeidsavtalene blir mer detaljerte enn tidligere.

Webinaret har en varighet på ca. 30 minutter, og det vil bli mulig å stille spørsmål til advokatfullmektig Håvard Almås underveis. MEF-skolens webinarer er gratis og et tilbud til medlemmer av MEF, du må derfor være ansatt i en bedrift som er medlemmer av MEF for å kunne delta.