Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar - Mediehåndtering

Nestleder i MEF Roger Ingebrigtsen og MEFs kommunikasjonssjef Fredrik Tronhuus vil gi dere en grunnleggende innføring i hvordan mediene fungerer. Hva sier man når journalisten ringer? Eller hvordan få min sak på trykk?

Webinaret har en varighet på ca. 1 time og egner seg for ledere eller nøkkelpersonell som kan uttale seg på vegne av bedriften. MEF-skolens webinarer er gratis og et tilbud til medlemmer av MEF, du må derfor være ansatt i en bedrift som er medlemmer av MEF for å kunne delta.