Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar-Ledningsregistreringsforskriften

Webinaret gir nye avklaringer på hvordan ledningsregistreringen skal forstås. MEF har arbeidet med å kartlegge medlemmers erfaringer med de nye reglene og avklare hvordan forskriftsbestemmelsene skal tolkes.

Resultatet av dette vil vi gjennomgå på webinaret. Vi vil også peke på svakheter og uklarheter i forskriften som vi mener Kommunal- og distriktsdepartementet bør forbedre. Webinaret er en ny oppfølging fra tidligere webinarer om ledningsregistreringsforskriften. Hvem er webinaret relevant for? Daglig leder, anleggsleder, prosjektleder. Hvor lenge varer webinaret? 1 time. Webinaret vil bli holdt av Advokat Thomas Kollerød og Finn N. Bangsund, leder for næringspolitikk og kompetanse. Det vil bli lagt opp til å kunne stille spørsmål underveis.