Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar - Ledningsregistreringsforskriften

Webinaret gir deltakerne en oversikt over ledningsregistreringsforskriften og hvilke regler som gjelder etter innføring av nye krav.

Ledningsregistreringsforskriften stiller krav om innmåling, dokumentasjon og utlevering av ledningsdata og gjelder ledningsanlegg i grunnen, sjø og vassdrag. I tillegg ble det 1. juli 2022 innført nye krav om tilbakerapportering, vilkår for betaling og tidsfrister. Det har nå gått 6 måneder siden reglene trådte i kraft og vi tilbyr derfor MEF-medlemmer et nytt webinar om forskriften hvor vi også vil forsøke å gi noen nye avklaringer. Blant annet vil reglene om ledningseiers plikt om å dokumentere egne anlegg, samt ledningeiers plikt til å levere ut opplysninger og påvisning av egne kabler og rør behandles Hvem er webinaret relevant for? Daglig leder, anleggsleder, prosjektleder. Hvor lenge varer webinaret? 1 time. Webinaret vil bli holdt av Advokat Thomas Kollerød og Finn N. Bangsund, leder for næringspolitikk og kompetanse. Det vil bli lagt opp til å kunne stille spørsmål underveis.