Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar - Ledningsinnmåling i praksis

Ledningsinnmåling i praksis etter ledningsregistreringsforskriften - webinaret tar opp hvilke tekniske krav det stilles til innmåling etter ledningsregistreringsforskriften. Hvilke krav som stilles til nøyaktighet og dokumentasjon, og hva standarden sier om åpen eller lukket grøft.

Webinaret er en oppfølging av ledningsregistreringsforskriften, hvor vi denne gang vil informere om hvordan innmåling etter ledningsforskriften skal skje i praksis. Åsmund Kjenstad Hansen fra Geomatikk AS Hansen vil informere om hvilke krav som gjelder etter ledningsregistreringsforskriften og standarden. Hvem er webinaret relevant for? Daglig leder, anleggsleder, prosjektleder. Hvor lenge varer webinaret? 1 time. Webinaret vil bli holdt av Advokat Thomas Kollerød og Finn N. Bangsund, leder for næringspolitikk og kompetanse. Det vil bli lagt opp til å kunne stille spørsmål underveis.