Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar - Konflikthåndtering i prosjekter

Fokuset på dette webinaret vil være konflikthåndtering og alternative tvistehåndteringer ved uenigheter og konflikter i prosjekter.

Rettslige prosesser kan ofte være dyre og tidkrevende. Det finnes derimot mange alternative måter å håndtere en konflikt på, enn å gå i rettssalen. Webinaret skal gi en oversikt over ulike konflikthåndteringsarenaer for ulike situasjoner. Webinaret holdes av advokatfullmektig Jørgen Bunk Olsen. I tillegg vil Morten Tveten fra Norsk Meklingssenter delta og orientere om tilbudet fra senteret til MEFs medlemmer. Webinarets varighet ca. 1 time