Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar-Insolvens og konkurs i entrepriseforhold

MEF inviterer til webinar med temaet «Praktisk håndtering av insolvens og konkurs i entrepriseforhold» med advokat Andreas Dysthe og advokat Mira Levánd Bergsland fra Bull & Co Advokatfirma AS som foredragsholdere.

Webinaret handler om hvordan man som byggherre, hovedentreprenør eller underentreprenør kan og bør handle dersom man selv eller en kontraktspart opplever økonomiske utfordringer, eventuelt konkurs. I webinaret vil det gis en kort innføring i temaer som eiendomsrettens overgang og inngåtte avtalers posisjon, i tillegg til at det vil gis konkrete tips til hvordan man kan forsøke å sikre seg i en situasjon hvor insolvens/konkurs truer prosjektets fremdrift, hva man kan forvente dersom konkurs faktisk inntrer og hva slags krav som potensielt kan komme fra et konkursbo. Webinaret har en varighet på ca. 1 time, og det vil bli mulig å stille spørsmål til Mira og Andreas underveis. MEF-skolens webinarer er gratis og et tilbud til medlemmer av MEF, du må derfor være ansatt i en bedrift som er medlemmer av MEF for å kunne delta.