Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar-Innsyn og klage i anbudskonkurranser

Advokat Emilie Kristoffersen Søgård, MEFs juridiske avdeling inviterer til webinar hvor hun gjennomgår reglene for innsyn i offentlige anbudskonkurranser.

Hva kan en tilbyder forvente å få innsyn i og når har oppdragsgiver rett til å unnta opplysninger fra offentlighet? Avslutningsvis vil Emilie snakke om reglene for å klage over gjennomføringen av en offentlig anbudskonkurranse. Webinaret har en varighet på ca. 1 time, og er gratis for alle ansatte i MEFs medlemsbedrifter. Det vil bli mulig å stille spørsmål til Emilie underveis.