Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar - Innleiereglene

Webinaret gir en kort innføring i endringer i innleiereglene. Fra 1. juli skal Arbeidstilsynet føre tilsyn med om innleie fra bemanningsforetak er lovlig og om de innleide likebehandles med fast ansatte. Mangelfull kjennskap til regelverket kan føre til krav om etterbetaling av arbeidsgiveravgift og erstatningskrav.

Mange medlemsbedrifter benytter innleie for å håndtere produksjonstopper og behov for spesialkompetanse. Webinaret gir oppdatert kunnskap om: • Dagens innleieregelverk o Hvordan sikrer at du/din bedrift opptrer i henhold til regelverket? • Regjeringens forslag til endringer i innleieregelverket • Grensen mellom arbeidsleie og oppdragsavtale (entreprise) o Hvor går grensen, og hva betyr det for den enkelte bedrift?