Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar-Innføring i arbeidstid

MEFs advokater Silje Lindvig og Thomas Kollerød vil gi deg en innføring i reglene om arbeidstid, og hvilke begrensninger og muligheter arbeidsmiljøloven gir for arbeidstid og arbeidstidsordninger i bedriften.

I tillegg vil du få kunnskap om følgende: - Formålet med regler om arbeidstid - Rammene for lovlig arbeidstid, herunder om overtid, nattarbeid og gjennomsnittsberegning av arbeidstid - Innføring i avtaler om arbeidstid - Innføring i reglene om arbeidstid for unge arbeidstakere og arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling - Konsekvenser ved brudd på regler om arbeidstid Webinaret har en varighet på ca. 1 time, og det vil bli mulig å stille spørsmål til Silje og Thomas underveis. MEF-skolens webinarer er gratis og et tilbud til medlemmer av MEF, du må derfor være ansatt i en bedrift som er medlemmer av MEF for å kunne delta.