Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar-Hva gjør du når kunden ikke betaler

Hva gjør bedriften din når betalingsfristen på fakturaen du har sendt til en kunde løper ut, men betalingen uteblir? Kanskje har kunden kontaktet dere, og nekter å betale. Kanskje forholder kunden seg helt passiv til fakturaen, selv etter flere purringer og varsler.

Advokat Erik Handeland Selmer, MEFs juridiske avdeling vil gi dere enkel og praktisk oversikt over hvilke muligheter en entreprenør har til å inndrive utestående pengekrav. Temaene som vil berøres er - Hva betyr det at kravet er «bestridt» eller «ubestridt»? - Hva kjennetegner utenrettslig inndrivelse, og når kan entreprenøren benytte dette? - Hva er inkasso, og hvordan fungerer det? - Hvordan kan man få hjelp av namsmannen til å tvangsinndrive et krav? - Hvordan foregår rettsinndrivelse av et krav? - Hvordan ta saken til forliksrådet, og hva skjer der? - Kort om rettslig inndrivelse av et krav i domstolen Det blir satt av opptil 45 minutter til webinaret. Deltakerne oppfordres til å stille spørsmål eller komme med egne erfaringer eller synspunkter. MEF-skolens webinarer er gratis og et tilbud til medlemmer av MEF, du må derfor være ansatt i en bedrift som er medlemmer av MEF for å kunne delta.