Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar-Generasjonsskifte og endringer i virksomheten

Bli med på webinar om generasjonsskifte, omorganisering, salg, oppkjøp og sammenslåing av virksomheter.

Advokat Jørgen Bull og advokat Celine Scheel hos Advokatfirmaet Ræder AS har ekspertise på dette området og vil ta for seg skatte-, avgiftsmessige og arverettslige problemer som typisk oppstår i forbindelse med dette. Webinaret har en varighet på ca 1 time, og det vil bli mulig å stille spørsmål til advokatene underveis. MEF-skolens webinarer er gratis og et tilbud til medlemmer av MEF, du må derfor være ansatt i en bedrift som er medlemmer av MEF for å kunne delta.