Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar-Entrepriseformer og standardkontrakter

Webinar om ulike entrepriseformer og standardkontrakter ved advokat Mari Rudhaug.

Det blir gitt en innføring om de ulike entrepriseformene og standardkontraktene og hva som er de viktigste forskjellene mellom dem. Hva påtar man seg av risiko i en totalentreprisekontrakt og hvilken kontrakt bør man benytte for ulike typer prosjekter. Webinaret varer i 1 time.