Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar - Arbeidstid - hva sier arbeidsmiljøloven

Webinaret vil gi deltakerne en innføring i reglene om arbeidstid, og hvilke begrensninger og muligheter arbeidsmiljøloven gir for arbeidstid og arbeidstidsordninger i bedriften.

Målet for webinaret er at deltakerne skal være kjent med de begrensningene og mulighetene arbeidsmiljøloven gir for arbeidstidsordninger.

Kurset går gjennom følgende tema:

  • Formålet med regler om arbeidstid
  • Rammene for lovlig arbeidstid, herunder om overtid, nattarbeid og gjennomsnittsberegning av arbeidstid
  • Innføring i avtaler om arbeidstid
  • Innføring i reglene om arbeidstid for unge arbeidstakere og arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling
  • Konsekvenser ved brudd på regler om arbeidstid

Hvem kan delta? Daglig leder, anleggsleder, prosjektleder, HR leder eller andre i bedriften som følger opp personal.

Hvor lenge varer webinaret? 1,5 time.

Det vil bli lagt opp til å kunne stille spørsmål underveis.