Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Webinar - Arbeidstid - hva sier arbeidsmiljøloven

Webinaret vil gi deltakerne en innføring i reglene om arbeidstid, og hvilke begrensninger og muligheter arbeidsmiljøloven gir for arbeidstid og arbeidstidsordninger i bedriften.

Målet for webinaret er at deltakerne skal være kjent med de begrensningene og mulighetene arbeidsmiljøloven gir for arbeidstidsordninger. Kurset går gjennom følgende tema: - Formålet med regler om arbeidstid - Rammene for lovlig arbeidstid, herunder om overtid, nattarbeid og gjennomsnittsberegning av arbeidstid - Innføring i avtaler om arbeidstid - Innføring i reglene om arbeidstid for unge arbeidstakere og arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling - Konsekvenser ved brudd på regler om arbeidstid Hvem er webinaret relevant for? Daglig leder, anleggsleder, prosjektleder, HR leder, Eller andre i bedriften som følger opp personal. Hvor lenge varer webinaret? 1,5 time. Det vil bli lagt opp til å kunne stille spørsmål underveis.