Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Transport av farlig gods - ADR kapittel 3.1 (e-læringskurs)

Har du arbeidsoppgaver i forbindelse med transport av farlig gods? Dette e-kurset gir dokumentert opplæring som oppfyller kravene for aktører som håndterer farlig gods.

Mer informasjon, priser og bestilling av kurset gjøres på Nomikos nettside: www.nomiko.no

Kurset er i regi av Farlig Gods. MEF-bedrifter får 10% avslag på kurset ved bestilling gjennom Nomikos nettside. Ved bestilling skriver du MEF+ ditt firmanavn.