Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Topplederprogrammet

Topplederprogrammet er et lederutviklingsprogram for ledere og mellomledere i MEFs medlemsbedrifter.

Hovedmål for programmet er å øke effekten av, og tryggheten i, eget lederskap ved å ha fokus på: - personlig og faglig utvikling som leder. - optimalisert drift med blikket rettet fremover. - lønnsomhet og konkurranseevne. Deltakere i topplederprogrammet vil - få faglig påfyll i utvalgte temaer. - bli kjent med seg selv som ledere. - bli tilbudt deltakelse i et nettverk med andre ledere. - få tilgang til verktøy som kan benyttes i hverdagen som bedriftsleder. Samling 1 - Jeg som toppleder - Topplederen - Utfordringer og muligheter - Etiske rammer - Kartlegging av egen lederkompetanse - Styrker - Utviklingsområder Samling 2 - Topplederen og de ansatte - Det gode teamet - Bygge, vedlikeholde og forsterke laget - Involvering og medbestemmelse - Konfliktforebygging og – håndtering Samling 3 - Topplederen og bedriften - Bedriftskultur – etikk og verdier - Omdømme - Kvalitetssikring og forbedring Samling 4 - Topplederen i møte med fremtiden - Strategisk arbeid - Forankring - Omstillingsevne og strategiutvikling - Kreativitet og innovasjon - Bransjeforståelse - Markedstolkning og trendanalyser Gjennomføring og varighet - Programmet gjennomføres med fire samlinger primært fra februar til november. - Hver samling går fra lunsj til lunsj over tre dager. Hvem kan delta? Topplederprogrammet er et helt frittstående program hvor alle som har eller er tiltenkt rollen som leder i en stor eller mellomstor bedrift kan delta. Programmet er KUN for ansatte i medlemsbedrifter.