Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Tariffavtale (e-læringskurs)

På dette kurset vil du gå igjennom tariffavtale og hva det vil si å være bundet av en tariffavtale.

Du vil lære om:

Tariffavtaler og tariffoppgjør

  • Hva skal til for å etablere- og hva innebærer det å ha tariffavtale
  • Hvem bestemmer innholdet i avtalen og hvordan kan avtalen sies opp
  • Tariffoppgjøret og meklingsprosessen


Bedrift i konflikt

  • Hvem kan jobbe under streik og må jeg stenge bedriften?
  • Hva med underleverandører og konsekvenser for arbeidstaker