Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Stikkings- og tegningsforståelse for lærlinger

Kurs for lærlinger i stikkings- og tegningsforsåelse. Kurset gjennomføres som et delvis e-læringskurs med tett oppfølging fra din OKAB-kontakt. Kurset avsluttes med innlevering av en arbeidsoppgave og en digital samling.

Når de som jobber på et oppdrag, kan klare seg uten hjelp av landmåler og GPS-styring i maskin, blir jobben ofte mer effektivt gjort. Med dette kurset lærer de også å oppdage eventuelle feil på maskinstyringen og å sjekke disse manuelt.

Hvem kan delta? Lærlinger tilknyttet OKAB
Hvor lenge varer kurset? Kurset er åpent for deg fra du melder deg på, og du kan innenfor en gitt periode selv bestemme når du vil gå igjennom de forskjellige kapitlene. Kurset avsluttes med innlevering av en oppgave og en digital samling med din OKAB-kontakt.
Får deltakerne kursbevis? Ja

Dette står på timeplanen
Kurset gir en innføring i stikkings- og tegningsforståelse. I dette inngår blant annet:

  • å bruke landmålingsutstyr til å bestemme høyder, sette ut høyder og sette ut vinkler
  • å lese arbeidstegninger, bruke målestokk, beregne fall og beregne areal/volum

Når kurset er gjennomført, skal deltakeren kunne utføre enkel anleggsstikking, samt lese tegninger og beskrivelser.
Kurset Grunnleggende stikkings- og tegningsforståelse tilsvarer innholdet om stikking og tegning i MEF sitt Eksamensforberedende kurs for fagbrev i anleggsfagene. Gjennomgang av leverandørutstyr inngår ikke i kurset.

Hvilken nytteverdi har kurset for bedriften?
Målet med kurset er at en maskinfører, boreriggoperatør eller en vei- og anleggsarbeider skal kunne klare seg selv uten hjelp fra landmåler eller GPS-styring i maskin. Maskinfører skal kunne stikke ut en tomt. Boreriggkjøreren skal kunne sette av riktig høyde til boring. Vei- og anleggsarbeideren skal kunne beregne riktig fall mellom kummer.


Deltakerne lærer også å oppdage eventuelle feil på maskinstyringen og å sjekke disse manuelt, samt planlegge arbeidsoppgavene bedre og mer effektivt.

Alle MEF-medlemmer får 50 % rabatt av full pris.


Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får dekket ytterligere 30% av medlemsprisen av tariffbedriftenes opplysnings- og utviklingsfond