Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Risikovurdering - praktisk risikovurdering av anleggsarbeid

Gjør anleggsarbeid med god risikovurdering!
Vil du styrke bedriftens evne til å vurdere risiko?
Da anbefaler vi dette kurset som er spesielt tilpasset anleggsbransjen.

Alle ønsker å holde risikonivået så lavt som mulig i en virksomhet. Ingen ønsker å utsette andre for fare eller bli ansvarlig for ulykker. I tillegg til konsekvensen eventuell skade medfører for den enkelte, kan virksomheten lide store tap med fravær, produksjonsstans og ødelagt utstyr.

Hva lærer du på kurset?

Med dette kurset blir du kjent med metoden for å utføre risikovurderinger i anleggsarbeidet. Det betyr blant annet:

  • Å ha kunnskap om Norsk Standard NS 5815 - Risikovurdering av anleggsarbeid
  • Å kjenne til internkontrollforskriften og byggherreforskriften
  • Å kunne anvende skjemaer i forbindelse med risikoanalyse, risikoevaluering og sikker jobbanalyse

Hvem kan delta? Fagarbeidere, verneombud, formenn, daglige ledere, prosjektledere, anleggsledere, og HMS-ansvarlige

Hvor lenge varer kurset? 3,5 t

Får du kursbevis? Ja

Les mer på arbeidstilsynet.no her

Alle MEF-medlemmer får 50 % rabatt av full pris.


Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får dekket ytterligere 30% av medlemsprisen av tariffbedriftenes opplysnings- og utviklingsfond