Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Psykisk helse i anleggsbranjen

Vi ønsker i samarbeid med NAV å invitere til bransjekurs med tema psykisk helse.

NAV har laget et bransjekurs som er skreddersydd mot bygg og anleggsbransjen: "Mange arbeidsgivere ønsker mer kunnskap om hvordan møte medarbeidere med psykiske helseproblemer, og hvordan håndtere psykisk helse på arbeidsplassen. Psykiske helseproblemer er en hyppig årsak til sykefravær. Samtidig er arbeid bra for helsen. Nå skal arbeidsgivere, arbeidstakere og tillitsvalgte få mer kunnskap om arbeidets betydning for den psykiske helsen." Kursene skal bidra til • åpenhet og kunnskap om psykisk helse • innsikt i hvorfor arbeid er viktig for å opprettholde og bedre den psykiske helsen • kunnskap om hva som fremmer god psykisk helse, og hvordan psykiske helseproblemer kan påvirke arbeidsevnen Fokus vil være: Psykisk helse og lærlinger Psykisk helse og menn Dette kurset passer for ledere, verneombud, tillitsvalgt, faglig ledere mm. Dette er et veldig aktuelt tema, og håper mange tar seg tid til å komme! Velkommen!