Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Prosjektledelse - Ledelse i maskinentreprenørfaget

Prosjektledelse (tidligere Prosjektlederskolen) er et fagskolestudium som gjennomføres som et samarbeid mellom MEF og Norges Grønne Fagskole VEA. Søknadsfristen er for samordna opptak 15. april, og plasser som ikke er fylt opp ved hovedopptaket fylles fortløpende fra slutten av mai.

Studiet erstatter MEFs Prosjektlederskole, og vil ha samme overordnede mål som Prosjektlederskolen alltid har hatt; Nemlig å gi spisset kompetanse til deg som har- eller er tiltenkt rollen som prosjektleder i en entreprenørbedrift. Studiet gjennomføres samlingsbasert i vinterhalvåret, og vil være lokalisert sentralt på Østlandet.

Undervisningen vil følge fasene i et prosjekt – den begynner med tilbudsfasen og ender med reklamasjonsfasen. Studiet arrangeres fra oktober til april, og vil bestå av seks samlinger. Samlingene går over fire dager, primært fra tirsdag til fredag.

Samlingene består av forelesninger, oppgaveløsing og erfaringsutveksling, og blir ledet av forelesere med lang og variert erfaring fra bransjen.

Hjemmearbeid mellom samlingene må påregnes

Under forutsetning av at studiet godkjennes av godkjenningsorganet for fagskolestudier, NOKUT, vil hele studiet "Ledelse i maskinentreprenørfaget" gi 90 studiepoeng.

Nivå: Fagskoleutdanning

Omfang: 90 studiepoeng (Prosjektledermodulen utgjør 30 studiepoeng)

Samlingsbasert undervisning: Seks samlinger á fire dager

Hjemmearbeid mellom samlingene må påregnes

For at studiet skal gi studiepoeng må opptaket gå gjennom samordna opptak.

Hvem kan delta?

Du kan lese mer om innholdet i studiet, opptakskrav og hvordan du søker på Fagskolen VEA sine hjemmesider.