Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Prosesskode 1 - grunnleggende i digitalt kursrom

Kurs i håndbok R761 - riktig bruk av prosesskode 1. Når den som jobber med tilbud, har god kunnskap om prosesskoden, gjør de en bedre jobb for bedriften. Ved å bruke prosesskoden som et oppslagsverk blir arbeidet både oversiktlig og effektivt.

Prosesskoden blir benyttet som grunnlag for å lage mange prosjektbeskrivelser. Derfor er god kunnskap om prosesskoden svært viktig for alle i anleggsbransjen. Og har du først lært metoden for å bruke prosesskoden, kan du benytte den også for andre deler av Norsk Standard.

Alle kurs er utarbeidet av og for fagfolk innen anleggssektoren. Det gjør at innholdet er tilpasset din bransje. Kursets innhold blir relevant med praktiske og lett forståelige eksempler.

Hvem kan delta?
Prosjektledere, anleggsledere, formenn, daglige ledere og andre som regner ut prosjektanbud i regi av Statens vegvesen eller bruker prosesskoden, samt de som har ansvar for utførelse av jobber hvor prosesskoden er lagt til grunn.

Hvor lenge varer kurset? 1 dag

Får deltakerne kursbevis? Ja

Prisen inkluderer deltakermateriell.

Hva er målet med kurset?
Kurset gir en grunnleggende innføring i hovedinndelingen av Håndbok R761 – Prosesskode 1.

Etter kurset har du fått kunnskap om blant annet

 • Bruksområde for prosesskoden
 • Oppbygging og redigering av prosesskoden
 • Sted- og elementkode
 • Bruk av prosesskoden i tilbud
 • Hierarkisk oppbygging av prosesser
 • Forhold til andre dokumenter
 • Mengdeangivelser
 • Bruk av prosesskoden for å registrere kostnader
 • Enheter
 • Terminologi
 • Oversikt over prosesser

Gjennom kurset lærer deltakeren å bruke prosesskoden som et oppslagsverk.


Dette må du ha tilgjengelig:
Deltakermateriell du får på e-post cirka en 4 dager før kursoppstart. I tillegg kan du bringe siste utgaven av Håndbok R761 – Prosesskode 1.

Hvilken nytteverdi har kurset for bedriften?
Det viktigste er at deltakerne får et bevisst forhold til prosesskoden og hvordan konkurransegrunnlag basert på denne er bygget opp.

Selv om kurset er grunnleggende, vil det bidra til at dere lettere kan identifisere risikomoment i et konkurransegrunnlag. Det blir også enklere å vurdere hva som er kontraktsarbeid, og hva slags arbeid som faller utenfor kontrakten. Kanskje bidrar det også til at samarbeidet med byggherrer går bedre.

Med færre konflikter får dere mer tid til andre prosjekter.

Les mer om Håndbok R761 – Prosesskode 1 hos Statens Vegvesen.

Alle MEF-medlemmer får 50 % rabatt av full pris.


Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får dekket ytterligere 60% a medlemsprisen av tariffbedriftenes opplysnings- og utviklingsfond