Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Praktisk arbeidsrett - I digitalt kursrom

Ta kurs i arbeidslivsreglene: Praktisk arbeidsrett Alle som driver virksomhet eller har personalansvar, bør ha juridisk kunnskap om og kjennskap til gjeldende krav, lover og regler innen temaet arbeidsrett. Har du ikke den nødvendige kunnskapen, kan det gå galt. Kurset gjennomføres på nett via egen pc.

Manglende kunnskap om grunnleggende regler innen arbeidsrett kan medføre at partene kommer opp i situasjoner som både er belastende for de involverte samt ressurskrevende. Hvorfor ikke heller løse problemene før de oppstår?

Dette er kurset for deg som er eier, daglig leder og/eller har ansvaret for virksomhetens personalpolitikk, ansettelse av medarbeidere og utarbeidelse av kontrakter. Få nødvendig oppdatering og viktig dybdekunnskap innen alle områder av personaljusen.

Hvem kan delta? Administrasjonsansvarlig, anleggsleder, daglig leder, formann og personalansvarlig.

Hvor gjennomføres kurset? Kurset gjennomføres i digitalt kursrom over 2 dager på vår læringsportal. Du får informasjon om hvordan du får tilgang til læringsportalen i god tid før kursstart. Krav til utstyr er kun pc med lyd og god internett-tilgang.

Hvor lenge varer kurset? 2 dager fra 09.00-12.30 begge dager.

Får kursdeltakere kursbevis? Ja.

Prisen er inkludert elektronisk kursmateriell, tilgang til MEF-skolens læringsportal og digitale kursrom


På kurset lærer du om de sentrale lovene i arbeidsforhold:

 • Ansettelsesprosesser
 • Arbeidsavtaler.
 • Avskjed
 • Nedbemanning
 • Prøvetid
 • Midlertidig ansettelse og vikarer.
 • Arbeidstid
 • Bruk av kontrolltiltak
 • Fri fra arbeid
 • Sykemeldte arbeidstakere
 • Å sikre dokumentasjon og advarsler
 • Konflikter på arbeidsplassen
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Oppsigelse ved arbeidstakers manglende
 • Jobbutførelse

Alle MEF-medlemmer får 50 % rabatt av full pris.
Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får dekket ytterligere 60% a medlemsprisen av tariffbedriftenes opplysnings- og utviklingsfond