Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Oppsigelse grunnet i arbeidstakers forhold - Webinar

Webinaret gir deltakerne en juridisk og praktisk tilnærming til reglene som gjelder for oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold. Når kan en arbeidsgiver si opp en ansatt som ikke fungerer i stillingen, eller som stadig kommer for sent? Hva kreves av en arbeidsgiver i oppsigelsesprosess? Og hva risikerer arbeidsgiver dersom bedriften ikke går riktig frem?

Webinaret vil ta for seg både prosessen og de materielle bestemmelsene som arbeidsgiver må forholde seg til i forbindelse med oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold. Det vil bli gitte en praktisk tilnærming til problemstillingene gjennom eksempler fra rettspraksis. Følgende temaer vil bli behandlet: Vern mot usaklig oppsigelse: Saklig grunn Oppsigelse i prøvetid Oppsigelse ved sykdom Oppsigelse i andre spesielle tilfeller Saksbehandling ved oppsigelse : Drøftelser med arbeidstaker Advarsel (betydning av) Oppsigelsens innhold Formkrav: Formfeil (virkninger) Oppsigelsesfrister Virkninger av usaklig oppsigelse: Ugyldighet Erstatning Hvem kan delta? Daglig leder, anleggsleder, prosjektleder, HR leder, Eller andre i bedriften som følger opp personal. Hvor lenge varer webinaret? 2,5 timer. Det vil bli lagt opp til å kunne stille spørsmål underveis.