Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Oppsigelse grunnet i arbeidstakers forhold - Webinar

Webinaret gir deltakerne en juridisk og praktisk tilnærming til reglene som gjelder for oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold. Når kan en arbeidsgiver si opp en ansatt som ikke fungerer i stillingen, eller som stadig kommer for sent? Hva kreves av en arbeidsgiver i oppsigelsesprosess? Og hva risikerer arbeidsgiver dersom bedriften ikke går riktig frem?

Webinaret vil ta for seg både prosessen og de materielle bestemmelsene som arbeidsgiver må forholde seg til i forbindelse med oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold. Det vil bli gitte en praktisk tilnærming til problemstillingene gjennom eksempler fra rettspraksis.

Følgende temaer vil bli behandlet:

Vern mot usaklig oppsigelse:

  • Saklig grunn
  • Oppsigelse i prøvetid
  • Oppsigelse ved sykdom
  • Oppsigelse i andre spesielle tilfeller

Saksbehandling ved oppsigelse :

  • Drøftelser med arbeidstaker
  • Advarsel (betydning av)
  • Oppsigelsens innhold

Formkrav:

  • Formfeil (virkninger)
  • Oppsigelsesfrister

Virkninger av usaklig oppsigelse:

  • Ugyldighet

Hvem kan delta?

Daglig leder, anleggsleder, prosjektleder, HR leder,

eller andre i bedriften som følger opp personal.

Hvor lenge varer webinaret?

2,5 timer.
Det vil bli lagt opp til å kunne stille spørsmål underveis.