Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

NS 3420 Anleggsdelen 2 dager i digitalt kursrom

Kurs i riktig bruk av NS 3420 lønner seg Når den som jobber med tilbud, har god kunnskap om NS 3420, gjør de en bedre jobb for bedriften. Ved å bruke standarden som et oppslagsverk blir arbeidet både oversiktlig og effektivt.

Norsk Standard 3420 blir benyttet som grunnlag for å lage mange prosjektbeskrivelser. Derfor heter det “beskrivelsessystem bygg og anlegg”. God kunnskap om denne standarden er svært viktig for alle i anleggsbransjen. Og har du først lært metoden for å bruke NS 3420, kan du benytte den også for andre deler av Norsk Standard.

Alle kurs er utarbeidet av og for fagfolk innen anleggssektoren. Det gjør at innholdet er tilpasset din bransje. Kursets innhold blir relevant med praktiske og lett forståelige eksempler.

Hvem kan delta?
Prosjektledere, anleggsledere, formenn og daglige ledere – generelt alle som beregner tilbud/anbud, som har ansvar for utførelsen av arbeider etter NS 3420, eller som ønsker grunnleggende kjennskap til NS 3420.

Hvor lenge varer kurset? 2 dager

Får deltakerne kursbevis? Ja

Dette kurset er digitalt og du må ha:

Egen PC med lyd og kamera. Nettleser Chrome eller Safari anbefales.

Vi bruker Moodle som plattform, og innloggingsinformasjon får du i god tid før oppstart. Da er det lurt å logge deg inn en gang på forhånd for å sjekke at alt fungerer før kursstart.

Kursmateriell vil bli lagt ut før oppstart.

For å delta er det helt nødvendig at du har tilgjengelig seneste utgave av følgende deler av NS 3420:

  • Del 0: Orientering
  • Del 1: Fellesbestemmelser
  • Del F: Grunnarbeider Del 1
  • Del U: Rørinstallasjoner
  • Del A: Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass

Hva er målet med kurset?

Kurset gir grunnleggende innføring i NS 3420.

Etter kurset har du fått kunnskap om blant annet;

  • Å bruke og finne frem i standarden (NS 3420)
  • Standardens struktur og oppbygging
  • Sammenheng mellom kode og tekst
  • Hva som inngår i de ulike postene

Gjennom kurset lærer deltakeren å bruke standarden som et oppslagsverk. Selve systemet og logikken er den samme for alle norske standarder.

Dersom du trenger å kjøpe de aktuelle delene av NS 3420, kan du gjøre dette hos Standard Norge.

Alle MEF-medlemmer får 50 % rabatt av full pris.
Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får dekket ytterligere 60% av medlemsprisen av tariffbedriftenes opplysnings- og utviklingsfond