Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Kvalitets- og HMS-arbeid i bedrift - digitalt kursrom

Skap verdier gjennom kvalitets- og HMS-arbeid. Kurset gjennomgår grunnleggende innføring i kvalitet og HMS i anleggsbransjen.

Mål for kurset:
Innføring i sikringen av kvalitet (KS) og helse, miljø og sikkerhet (HMS), som vil gi en gevinst i form av fornøyde ansatte. Få frem en mulighet for
innsparing og inntjening. Vise at effektive systemer bidrar til rasjonell drift når de blir brukt hensiktsmessig.

Innhold i kurset:
Hvorfor bedriften bør jobbe systematisk med kvalitets- og HMS-arbeid?
Hvordan skal dere dokumentere HMS-arbeidet?

Vi lager kurs for anleggsbransjen!
MEF-skolens kurs er utarbeidet av og for fagfolk innen anlegg. Det gjør at innholdet er tilpasset din bransje. Kursets innhold blir relevant med praktiske lett forståelige eksempler.

Kurset passer for: Ledelsen, KS- og HMS-ansvarlig og andre som skal jobbe med systematisk KS- og HMS-arbeid.

Kurset gjennomføres i digitalt kursrom, og du deltar fra din pc.
Du får informasjon om hvordan du finner kursrommet i e-post med bekreftelse på deltakelse.
Krav til utstyr er kun pc med lyd og mikrofon.

Kursets varighet: 4t
Kursbevis: Ja

Alle MEF-medlemmer får 50 % rabatt av full pris.
Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får dekket ytterligere 60% av medlemsprisen av tariffbedriftenes opplysnings- og utviklingsfond