Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Kvalitets- og HMS-arbeid i bedrift - digitalt kursrom

Skap verdier gjennom kvalitets- og HMS-arbeid. Grunnleggende innføring i kvalitet og HMS i anleggsbransjen

Hvorfor bør bedriften jobbe systematisk med kvalitets- og HMS-arbeid? Og hvordan skal dere dokumentere det?

Det får du svar på gjennom dette kurset. Ikke bare gir sikringen av kvalitet (KS) og helse, miljø og sikkerhet (HMS) gevinster i form av fornøyde ansatte. Den gir også mulighet for innsparing og inntjening. Effektive systemer bidrar til rasjonell drift når de blir brukt hensiktsmessig.

Visste du at kursene til MEF er laget spesielt for anleggsbransjen?

MEF-skolens kurs er utarbeidet av og for fagfolk innen anlegg. Det gjør at innholdet er tilpasset din bransje. Kursets innhold blir relevant med praktiske og lett forståelige eksempler.

Hvor gjennomføres kurset? Kurset gjennomføres i digitalt kursrom på vår læringsportal. Du får informasjon om hvordan du får tilgang til læringsportalen i god tid før kursstart. Krav til utstyr er kun pc med lyd og god internett-tilgang.

Hvem kan delta? Ledelsen, KS- og HMS-ansvarlig og andre som skal jobbe med / jobber med systematisk KS- og HMS-arbeid

Hvor lenge varer kurset? 1 dag

Får deltakerne kursbevis? Ja

Prisen inkluderer tilgang på kursmateriell og MEFs læringsportal.