Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Jus i forbrukerforhold i digitalt kursrom

Dette er kurset for deg som har oppdrag for privatpersoner (forbrukere). Kurset gir en innføring i lovgivningen (bustadoppføringsloven og håndverkertjenesteloven) som gjelder på området. Dette er lovgivning som verner forbrukers interesser og som er ufravikelig. Det er derfor viktig for entreprenørene å gjøre seg kjent med de særlige bestemmelsene som gjelder på området.

Juridisk avdeling mottar en rekke henvendelser fra MEF-bedrifter som har kommet opp i ulike diskusjoner og uenigheter med privatpersoner. Typisk protesterer gjerne forbrukeren på sluttoppgjøret. På kurset gjennomgås reglene som gjelder på området, og det gis nyttige tips til hvordan man kan utforme gode avtaler som i størst mulig grad sikrer at uenighet ikke oppstår og at entreprenør får sitt oppgjør.

Mål for kurset:
Gi deltakerne kjennskap til bustadoppføringslovens og hvilket vern forbrukeren nyter etter loven. Kjennskap til de særlige regler som gjelder på området.

Innhold:
I kurset gir vi en redegjørelse for virkeområdet til bustadoppføringsloven og håndverkertjenesteloven og de særlige regler som gjelder på området. Særlig fokus på reglene om «prisoverslag» og hvordan endringer og tillegg skal varsles. Praktiske tips til hvordan man utformer kontrakten slik at virksomhetens interesser ivaretas.

Blant temaene som behandles er

  • Lovenes virkeområde
  • Entreprenørens plikter
  • Ulike vederlagsmodeller
  • Bustadoppføringslovens regler om «prisoverslag»
  • Endringer og tilleggskrav
  • Overtakelse
  • Sluttoppgjør
  • Mangler og reklamasjon

Oppføringsloven og du finner det inne på lovdata.no


Kurset passer for: Daglig leder, anleggsleder og prosjektleder. Eller andre i bedriften som følger opp kontraktsforpliktelsene.
Kursets varighet: 4 t
Kursbevis: Ja

Kurset gjennomføres i digitalt kursrom, og du deltar fra din pc.
Du får informasjon om hvordan du finner kursrommet i e-post med bekreftelse på deltakelse.
Krav til utstyr er pc med lyd og mikrofon.
Prisen er inkludert elektronisk kursmateriell og tilgang til MEF-skolens læringsportal og digitale kursrom.