Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

ISO-sertifisering av bedrift - Forberedende kurs, digitalt

MEF ønsker å legge til rette for at medlemmene som ønsker å bli ISO-sertifiserte får en så enkel vei mot målet som mulig. Det legges opp til digitale nettverksmøter der det gis veiledning og hjelp underveis, samt bygging av nettverk blant medlemmene for å kunne støtte hverandre i prosessen.

Som kjent øker kravene fra særlig offentlige oppdragsgivere om at bedrifter som ønsker å konkurrere om oppdrag må kunne vise til systemer for kvalitet og miljø som er sertifisert av tredjepart.

Som et eksempel vil SVV fra og med 2020 stille krav om slik tredjepartsertifisering for alle sine kontrakter over EØS-terskelverdier (for tiden 51 mill). Også andre byggherre som Nye Veier, Bane Nor og en rekke kommuner stiller allerede i dag slike krav, eller har varslet at krav vil bli stilt om kort tid.

I tillegg til at man møter kravet om sertifisering fra offentlige oppdragsgivere, kan selve prosessen som leder frem til sertifisering også medføre at man øker effektiviteten i prosjekter gjennom bedre logistikk og prosjektstyring. Man får satt søkelyset på kontinuerlig forbedring, og kan kanskje til slutt også se en positiv endring av bedriftens resultat.

Det er mulig å delta kun på samlingene, og utsette en eventuell sertifisering til senere. Det er valgfritt om man vil sertifisere bedriften både på kvalitet (ISO 9001) og miljøledelse (ISO 14001). (For bedrifter som er sertifiserte Miljøfyrtårn vil dette være tilstrekkelig på miljø-siden i konkurransene til SVV.)

Mål for kurset:
Etter endt samlingsserie skal bedriften være i stand til selv å gjennomføre-, og opprettholde sertifiseringen. Selve sertifiseringen utføres av akkreditert organ.

  • Gi tilstrekkelig kunnskap om prosessen til at bedriftene selv er i stand til å gjennomføre sertifiseringen med et sertifiseringsorgan
  • Gjennom en felles tilnærming skape en arena for kompetansedeling og erfaringsutveksling

Kriterier for å være med i «sertifiseringsprosjektet» er at bedriften:

  • har anskaffet og implementert MEF sitt KS/HMS-system eller et annet system
  • vil dele av sine erfaringer og funn med andre bedrifter
  • er motivert for å bruke tid og ressurser på å gjøre bedriften klar for sertifisering etter ISO 9001 og/eller ISO 14001
  • vil stille på arbeidsmøter og «gjøre en jobb» mellom møtene. (obligatoriske oppgaver mellom møtene)

Hvem kan delta:
KS/HMS-ansvarlig og/eller daglig leder el.l. Prisen er per bedrift, og så mange som ønskelig kan delta.

Varighet og gjennomføring:
Det er lagt opp til et løp der det gjennomføres fem samlinger/workshops på teams á tre timer. Prosessen går over 2-3 måneder.

MERK: Prisen inkluderer ikke selve sertifiseringen, eller rådgivning til den enkelte bedrift utover det som er naturlig i forbindelse med kurset.