Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Graving av grøft

Kurset tar for seg regelverk og metode for å sikre at gravearbeider gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes helse og sikkerhet er ivaretatt på en forsvarlig måte

Faglig innhold Myndighetskrav og bruk av bedriftens styringssystem. Risiko og risikoreduserende tiltak ved gravearbeider i tilknytning gravegrop (grøft eller sjakt) dypere enn 1,0 meter. • Graving av gravegrop i ulike masser • Plassering av masser • Sikker nedstigning og rømning • Sikring av arbeidsområde • Etablering av grøfteplan • Bruk av grøftekasser, spunt og annen sikring • Særlige risikoforhold • Kontroll og ettersyn av gravegrop • Dersom ulykken er ute Læringsmål De ulike team skal gi deltager gode forutsetninger for å identifisere ulike risikoforhold med tilhørende aktuelle risikoreduserende tiltak. Deltager skal kunne bruke enkle hjelpemidler slik som skjema og sjekklister som finnes i bedriftens KS system. De ulike team skal imøtekomme myndighetskrav og danne grunnlag for dokumentert opplæring som det stilles krav til gitt i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 21. Læringsformer og aktiviteter Forelesninger og obligatoriske øvingsoppgaver der det lages risikovurdering med tilhørende grøfteplan. Skriftlig avsluttende test gir grunnlag for utstedelse av kursbevis. Kursvarighet 3 x 45 minutter undervisningstimer 20 minutter skriftlig avsluttende test Deltagers standpunkt Ikke krav til spesielle forkunnskaper Målgruppe Alle ansatte som skal arbeide på og ved en gravegrop