Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Fremmede arter og forurensede masser

Håndtering av fremmede arter og forurensede masser i anleggsprosjekter har mange utfordringer, og er et område det blir satt mer og mer fokus på både i kontrakter og i utførelsestandarden NS 3420. Vet du hvilket ansvar du har for å oppdage, varsle og håndtere fremmede arter og forurensede masser? Kurset er grunnleggende.

Håndtering av fremmede arter og forurensede masser i anleggsprosjekter har mange utfordringer, og er et område det blir satt mer og mer fokus på både i kontrakter og i utførelsestandarden NS 3420. Vet du hvilket ansvar du har for å oppdage, varsle og håndtere fremmede arter og forurensede masser? Kurset er grunnleggende.

Mål for kurset:

  • Bli kjent med lover, forskrifter, ansvarsforhold og kompetansekrav
  • Gjenkjenne og bekjempe fremmede, uønskede arter
  • Håndtering av fremmede arter og forurensede masser

Rammebetingelser:

  • Naturmangfoldsloven med forskrifter
  • Plantevernforskriften
  • Øvrig relevant regelverk som Forurensnings- og avfallsloven med forskrifter, Byggherreforskriften, og Vassdragslovgivningen berøres i kurset

Varighet: 1 dag (7 timer)

Hvem kan delta: Alle som jobber med å håndtere masser i forbindelse med anleggsprosjekter, eller som planlegger og kalkulerer anleggsprosjekter.

- Alle MEF skolens kurs er utarbeidet av og for fagfolk innen anlegg. Dermed kan du være sikker på at det du lærer, er relevant for deg og kan brukes i din bedrift. Innholdet er tilpasset utfordringene i din bransje og har praktiske og lett forståelige eksempler.

Alle MEF-medlemmer får 50 % rabatt av full pris.
Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får dekket ytterligere 60% av medlemsprisen av tariffbedriftenes opplysnings- og utviklingsfond