Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Forhandlinger og forhandlingsteknikk - 2-dagerskurs

I en god forhandling oppnår du det meste av det du vil, samtidig som relasjonen og tilliten mellom partene har blitt enda bedre. Kanskje kan du bli enda bedre til å forhandle om det som er viktig for deg og din bedrift?

Gjennom teori, diskusjoner og øvelser lærer du hvordan du oppnår det meste av det du ønsker samtidig som du bygger gode relasjoner til de du forhandler med.

Kurset vil gi deg økt selvinnsikt og økt selvtillit som du vil ha fordel av i kommende forhandlinger.

Innhold på kurset

4 suksesskriterier for forhandlinger

 • Hvordan bli en bedre forhandler
 • Forhandlinger og alternative metoder
 • Forberedelser til forhandlinger, inkl sjekkliste
 • Behov, mål og forhandlingsvariabler

Hva kjennetegner en god forhandling og et godt forhandlingsresultat?

 • Forhandlingsprosessens faser
 • Forhandlingsmøtets faser og oppgaver
 • Forhandlingsteamet – roller, oppgaver og samarbeid
 • Praktiske og taktiske tips som du kan bruke – eller som blir brukt mot deg

To modeller for god kommunikasjon

 • Innvendinger, motstand og konflikter
 • Hvordan bli en bedre lytter?
 • Individuelle handlingsplaner
 • Handlingsplan for bedrift, avdeling eller organisasjon

Hvem kan delta?
Alle som forhandler, enten i byggemøter, i en kontrakt eller om du skal selge, kjøpe eller leie noe. Aktuelt for ledere, prosjektledere, anleggsledere og baser/formenn.

Gjennomføring og varighet:
Forhandlingskurs er svært praktisk rettet, og deltakerne må regne med aktiv kursdeltakelse.

Dagen er normalt delt i ca. 60 % teori, diskusjoner og refleksjoner og 40 % forhandlingstrening med tilbakemelding. Både teori og trening kan tilpasses spesielle behov hos deltakerne, slik at man får utviklet sin kompetanse på de mest aktuelle områder i forhandlingsarbeidet.

Trening er basert på generelle forhandlingscase, som skreddersys for å være mest mulig relevante for deltakernes aktuelle forhandlingsutfordringer.

I forhandlingstreningen forhandler deltakerne i forskjellige settinger. For å gi tilbakemelding av god kvalitet brukes enten video eller en observatør. Av og til benytter vi begge deler. Underveis i kurset lager du din egen plan for hvordan du skal bli bedre til å forhandle.

Kurset går over 2 dager á 8 timer

Alle MEF-medlemmer får 50 % rabatt av full pris.
Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får dekket ytterligere 30% av medlemsprisen av tariffbedriftenes opplysnings- og utviklingsfond.