Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Farlig avfall nivå 1

Hvordan skal man innfri de stadig strengere kompetansekravene myndighetene stiller? Kom på kurs og lær om mottak, håndtering, mellomlagring og videresending av farlig avfall!

Mer informasjon, pris og påmelding finner du på Nomiko nettside. www.nomiko.no

Kurset er i regi av Nomiko. MEF bedrifter får 10% avslag på kurset. Ved påmelding skrive du MEF+ ditt firmanavn.