Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Fagbrev i anleggsfagene - Eksamensforberedende

Kurset legger til rette for at dine medarbeidere skal bestå fagprøven. Send dem på MEF-skolens kurs, som er spesielt laget for kandidater i anleggsbransjen. Høstens kurs er gratis. Regjeringen har bevilget midler gjennom bransjeprogrammet (anlegg), slik at du kan ta et eksamensforberedende kurs for å formalisere din realkompetanse og dermed skaffe deg et fagbrev. Lærlinger og andre som mottar offentlig støtte betaler vanlig kurspris. Dersom det står at et kurs er Digitalt, tas kurset ved din egen PC, står det et stedsnavn er kurset i et kurslokale.

Kurset gir opplæring innen; · anleggsmaskinførerfaget · vei- og anleggsfaget · fjell- og bergverksfaget Samlinger Kurset består av 3 felles samlinger à 2 dager. I tillegg kommer en siste samling der kursdeltakeren kan fordype seg i ett fagområde. For anleggsmaskinfører- og veg- og anleggsfagene er denne siste på 2 dager, mens fjell- og bergverksfagets siste samling er på 3 dager. Det vil si at fjell- og bergverkskandidatene er med på kurset «Forberedende kurs for bergsprengereksamen». Det er lagt opp til klasseundervisning med gode fagpersoner fra bransjen som gir gode og relevante eksempler. Kurset er rettet mot: Alle som skal ta eksamen i teoretisk del av fagprøven innenfor områdene anleggsmaskinførerfaget, vei- og anleggsfaget eller fjell- og bergverksfaget (Vg3-eksamen som privatist). Kurset gir nødvendig forberedelse til å avlegge en av fagprøvene. Kursets varighet: 4 samlinger à 2 dager, totalt 64 timer, og i tillegg en dag for de som skal ta fjell- og bergverksfaget. Pris: Inkluderer den digitale læreboken "Produksjon" av Frode Andersen , materiell inne på læringsportalen, lunsj og kaffepauser. På kurset bruker alle PC istedenfor ordinær lærebok. Kursdeltakerne er derfor avhengig av å ha Microsoft Office installert på maskinen. Deltakermateriell vil ligge inne på læringsportalen Moodle cirka en uke før kursoppstart. Egeninnsats mellom samlingene er nødvendig. Her er viktig informasjon til de som tar fagbrev: · Deltakerne må selv melde seg opp til den teoretiske prøven ved eksamenskontoret i eget fylke her: https://www.privatistweb.no/ eller https://privatist.inschool.visma.no/. · Deltakerne må melde seg opp til den teoretiske prøven innen fristen. Oftest er fristene 15. januar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret. · For de som trenger tilrettelegging, er det viktig å ha dokumentasjonen klar i god tid før oppmelding hos privatistweb.no . Om kursdeltakeren er voksen og sitter med en gammel uttalelse, bør han eller hun sjekke om den skal fornyes.