Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Fagbrev i anleggsfagene - Eksamensforberedende

Legg til rette for at dine medarbeidere skal bestå fagprøven. Send dem på MEF-skolens kurs, som er spesielt laget for kandidater i anleggsbransjen.

Kurset gir opplæring innen:

  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Vei- og anleggsfaget
  • Veidrift- og veivedlikeholdsfaget
  • Anleggsrørleggerfaget
  • Fjell- og bergverksfaget

Kurset består av 2 - 3 felles samlinger à 2 dager. I tillegg kommer en eller to samlinger der kursdeltakeren kan fordype seg i ett fagområde. For anleggsmaskinførerfaget og vei- og anleggsfaget er siste samling på 2 dager, mens fjell- og bergverksfaget har en egen samling istedenfor samling 3. For anleggsrørleggerfagets og veidrift- og veivedlikeholdsfaget vil de to siste samlingene erstattes av en egen samling à 4 dager. Fjell- og bergverkskandidatene vil ha sin tredje samling på kurset «Bergsprengningsteori - forberedende til bergsprengerprøven».

Det er lagt opp til klasseundervisning med gode fagpersoner fra bransjen som gir gode og relevante eksempler Alle må ha med egen pc med officepakken installert.

Hvem kan delta? Alle som skal ta eksamen i teoretisk del av fagprøven innenfor områdene anleggsmaskinførerfaget, vei- og anleggsfaget, veidrift- og veivedlikeholdsfaget, anleggsrørleggerfaget eller fjell- og bergverksfaget. (Vg3-eksamen som privatist).

Kurset gir nødvendig forberedelse til å avlegge en av fagprøvene.

Hvor lenge varer kurset? 2 - 4 samlinger à 2 dager, totalt 64 timer, og i tillegg en ekstra dag for de som skal ta fjell- og bergverksfaget.

Pris: Inkluderer den digitale læreboken "Produksjon" av Frode M. Andersen, materiell inne på læringsportalen og lunsj.

På kurset bruker alle PC istedenfor ordinær lærebok. Kursdeltakerne er derfor avhengig av å ha Microsoft Office installert på maskinen. Deltakermateriell vil ligge inne på læringsportalen Moodle cirka en uke før kursoppstart. Egeninnsats mellom samlingene er nødvendig.


Her er viktig informasjon til de som tar fagbrev:

· Deltakerne må selv melde seg opp til den teoretiske prøven ved eksamenskontoret i eget fylke, se info her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/ta-fag-som-privatist/#frist

· Deltakerne må melde seg opp til den teoretiske prøven innen fristen. Oftest er fristene 1. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret.

· For de som trenger tilrettelegging, er det viktig å ha dokumentasjonen klar i god tid før oppmelding.

Om kursdeltakeren er voksen og sitter med en gammel uttalelse, bør han eller hun sjekke om den skal fornyes.