Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Entrepriseseminar i Arendal

Advokatene i MEF inviterer til seminar med gode faglige diskusjoner av aktuelle temaer innen kontrakt og entrepriseretten.

Nyheter fra entrepriser og anbudsretten vil bli presentert, så som aktuelle rettsavgjørelser aktuelle for bransjen. * Tildelingskriterier ved offentlige anskaffelser * Fallgruver i entreprisekontrakter * Seriøsitetskrav i entreprisekontraktene * Aktuelle temaer innen entrepriseretten Det legges opp til samtaler og diskusjon om aktuelle temaer.