Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Bedriftslederskolen

MEFs Bedriftslederskole er utviklet med tanke på alle som har, eller er tiltenkt rollen som bedriftsleder i små eller mellomstore (1-30 ansatte) MEF-bedrifter. Hovedområdene i undervisningen er ledelse, økonomi og markedsføring.

Mål:

 • Kunne ta lederansvar for grupper, prosjekter, avdelinger og bedriften
 • Kunne utarbeide markedsstrategier og -planer
 • Kunne personaladministrasjon og -utvikling
 • Kunne utarbeide og revidere relevante budsjetter
 • Kunne foreta budsjettkontroll og avviksanalyse
 • Kunne utarbeide relevante kalkyler tilpasset aktuelle problemstillinger
 • Kunne analysere regnskap og utarbeide forslag til tiltak
 • Kunne bruke relevante verktøy for å vurdere ulike investeringer og produktvalg
 • Kunne planlegge og gjennomføre organisasjonsutvikling
 • Ha kunnskap om bedriftsetablering
 • Ha kunnskap om kjøpsadferd og markedsplanens innhold
 • Ha kunnskap om organisasjons-, ledelses- og motivasjonsteori
 • Ha kunnskap om økonomiske planleggings- og styringsverktøy
 • Ha kunnskap om regnskapssystemets oppbygging
 • Kjenne til formelle krav ved etablering av bedrift
 • Kjenne til godkjenning av foretak i henhold til PBL og relevante lover og forskrifter for bransjen
 • Kjenne til forretningsplanens innhold
 • Kjenne til ulike bedriftskulturer og etiske og miljømessige problemstillinger for bransjen

Emner:

 • Ledelse: Organisasjon og ledelse, Kvalitetsstyring, Kommunikasjon og informasjon, Mennesket i arbeidslivet, organisering, ledelse, Organisasjonsutvikling, Lover og systematisk HMS og Personalarbeid og psykososialt arbeidsmiljø
 • Økonomi: Økonomistyring og forretningsplan, Bedriftsetablering og avvikling, Inntekter og kostnader, finansregnskapet, regnskapsanalyse, budsjettet som styringsverktøy og Kalkylemetoder og lønnsomhetsvurderinger
 • Markedsføring: Markedsføringsledelse, Etikk og lovverk, Forretningsidé, visjon, mål og bedriftsstrategi, Kjøpsatferd, markedsundersøkelser, situasjonsanalyser, markedssegmentering og utforming av markedsstrategien

Gjennomføring og varighet: Skolen gjennomføres med 3 samlinger á 4 dager og en eksamenssamling á 2 dager (oppsummering og eksamen).

Vurdering: Deltakerne leverer hjemmeoppgaver som vurderes med bestått-ikke bestått, og til slutt en 5 timers skriftlig eksamen.

Hvem kan delta? Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper for å kunne delta på Bedriftslederskolen, men kjennskap til bransjen og bransjeterminologi er en fordel.