Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Asbestsanering

Utvendig sanering på bygg og V/A, for medlemmer i Agder Målgruppe: Fagarbeidere, lærlinger, formenn, ledelse etc.

Varighet: 2 dager Pris: Kr. 5 300,- NB: Kurset er ett tilbud til medlemmer av MEF – men lokalkassen dekker ikke dette kurset! Kursene inneholder blant annet, men ikke begrenset til: • Asbestens egenskaper og helseeffekter, herunder faren ved røyking • Krav om helseundersøkelse • Melding til Arbeidstilsynet • Eksempler • Produkt- eller materialtyper som kan antas å inneholde asbest • Risikovurdering • Arbeidsaktiviteter som kan medføre eksponering for asbest, og betydningen av forebyggende kontrolltiltak for å redusere eksponeringen • Grenseverdien i forskrift om tiltaks- og grenseverdier, og nødvendigheten av kontrollmålinger • Sikre arbeidsmetoder, sikre kontrolltiltak, sikkert arbeidsutstyr og sikkert verneutstyr • Praktiske øvelser (for 3 dagers kurs) • Formålet med og riktig valg av åndedrettsvern, åndedrettsvernets begrensinger og riktig bruk av det • Personlig hygiene • Nød prosedyrer • Rengjøring av utstyr • Avfallshåndtering/transport Skriftlig prøve Kurset avholdes i Brødrene Dahl sine lokaler på Mjåvann