Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Arbeidsvarsling Håndbok N301, kurs 2 - Ansvarshavende Arbeid

Riktig arbeidsvarsling ivaretar tryggheten til trafikanter og arbeidere. Sørg for at ansvarshavende er kjent med kravene ved å ta arbeidsvarsling kurs 2. Kurset gjennomføres på nett via egen pc.

Ivareta sikkerheten med utvidet kurs i arbeidsvarsling Arbeidsvarsling - kurs 2.

Når dine ansatte utfører arbeid langs veien, stilles det krav til hvordan varsle, lede og regulere trafikken samt sikre både trafikanter og arbeidere. Da er det viktig at ansvarshavende har full kontroll over gjeldende lover og regler.

MEF tilbyr et eget kurs for de som har ansvaret for arbeidsvarsling: «Kurs 2 – Ansvarshavende».

Dette kurset er skreddersydd for anleggsbransjen. Våre dyktige kursholdere er godkjent av Vegdirektoratet og har førstehånds kjennskap til anleggsbransjen. Alt av lover og regler forklares ved hjelp av praktiske og lett forståelige eksempler.

Hvilket kurs? Kurs 2 – Ansvarshavende

Hvem bør delta? Alle som påtar seg ansvar for arbeidsvarsling. Man trenger ikke kurs 1 for å gjennomføre kurs 2.

Hvor lenge varer kurset? 2 dager, totalt 12 timer

Hvor lenge er kompetansebeviset gyldig? 5 år

Hvor gjennomføres kurset? Kurset gjennomføres på nett via egen pc.

Dette lærer de på kurset

Kurset tar for seg alt man må kunne for å ha hovedansvaret for arbeidsvarslingen, inkludert alt som dekkes i «Kurs 1 – Arbeid på vei». Deltakerne lærer riktig varsling og sikring og gjøres kjent med lover og regler som er relevante i rollen som ansvarshavende.

Når de har tatt kurset, skal de

  • kunne utarbeide og kontrollere arbeidsvarslingsplaner
  • kjenne til ulike typer sikring
  • kjenne skiltmyndighetenes krav
  • kunne anvende relevante bestemmelser i Håndbok N301 (Gamle H051)