Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

ADK 1

ADK 1 -opplæringen gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse og omlegging av VA-ledningsanlegg.

Opplæringen er i samsvar med de krav, lover, forskrifter og standarder som stilles til et moderne ledningsanlegg.

Opplæringsordningen for ADK1-kompetanse og Norsk Vann oppfordrer alle norske kommuner til å stille et minimumskrav om at minst én i grøftelaget skal inneha ADK1-sertifikat. Dette for å sikre best mulig kvalitet og lengst mulig levetid for våre VA-ledningsanlegg.

Les mer på: https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/adk