Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 16-06-2023

Donasjon av maskiner til Ukraina

DSB har ansvar for å koordinere maskiner og utstyr til Ukraina. Ønsker din bedrift å bidra?

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har som koordinerende myndighet for humanitær bistand, mottatt anmodning om behov for maskiner og utstyr til å bygge opp elkraft-infrastrukturen i Ukraina.

Fremgangsmåte for å bistå med donasjoner

Gjennom EUs ordning for sivil beredskap, kan DSB tilby Ukraina donasjoner fra Norge, for deretter å gjennomføre transport og dekke fraktkostnadene fra Norge og til Ukraina. Kravet er at utstyret doneres vederlagsfritt fra MEF sine medlemmer.

Det er laget er skjema "Anmodning om bistand - kjøretøy og materiall" (vedlagt) som i utfylt stand sendes til epost: int@dsb.no. Send gjerne også noen bilder av det som doneres, det er til stor hjelp for mottager i Ukraina.

De som donerer, vil da bli kontaktet av DSB etter en første vurdering om dette er i henhold til ønskede krav og spesifikasjoner.

Hva kan DSB bidra med

DSB dekker transportkostnaden fra Norge og til Ukraina for maskiner og utstyr som blir donert og akseptert av Ukraina.

Gjennom anbud er det innhentet en avtale med DB Schenker som gjennomfører transporten, utferdiger tolldokumenter og ellers oppfyller de krav som stilles for sikker frakt.

Viktig informasjon om donasjoner av maskiner og utstyr

Maskiner som doneres til dette formålet, må være sertifisert og godkjent. Det må være klart før donasjon kan gjennomføres. Man kan ikke belage seg på at maskinene kan repareres før bruk dit de kommer.

Det Norge har sendt og sender til bruk i Ukraina, blir tatt i bruk straks det er over grensen. Derfor må maskinene være klare til arbeid/aktiv bruk fra det leveres fra donator.

I tillegg er frakt av tunge maskiner kostbart, så for å sikre at dette er fornuftig bruk av det offentlige sine penger, vil ikke DSB transportere maskiner av dårlig kvalitet. Sertifikater, vognkort, andre godkjenningsdokumenter må følge maskinen.

Opplæring på spesielle maskiner

Det kan være aktuelt med opplæring på noen spesielle maskiner, det vil DSB komme tilbake til hvis behovet oppstår. En manual på engelsk for sikker og riktig bruk kan også være til stor hjelp.

Markedsføring av donasjon

MEFs medlemmer kan bruke donasjonen i sin markedsføring. DSB ber allikevel om at informasjonen deles først når utstyret er fremme i Ukraina.
Dette av sikkerhetshensyn for transporten underveis.

Har du lyst til å bidra, og har flere spørsmål?

Send en epost til int@dsb.no så vil det bli besvart så raskt som mulig.

Har du andre spørsmål, ta kontakt med MEFs lokale regionskontor

pdfUkraine_Restoration_List_of_Needs_10_RegionsxlsxAnmodning om bistand - kjøretøy og materiell - UkrainaxlsxTemplate for donors MEF_NO