Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
sept. 2024
place-iconTeamsmøte, ved egen pc/nettbrettPris:8100krMedlemspris:4050krPåmeldingsfrist: 27. aug. 2024

ISO-sertifisering av bedrift - Forb. kurs, digitalt 1H24

MEF ønsker å legge til rette for at medlemmene som ønsker å bli ISO-sertifiserte får en så enkel vei mot målet som mulig. Det legges opp til digitale nettverksmøter der det gis veiledning og hjelp underveis, samt bygging av nettverk blant medlemmene for å kunne støtte hverandre i prosessen.

Samlinger

1

3.9.2024 kl.08:30 - 3.9.2024 kl.11:30

Samling 1

2

24.9.2024 kl.08:30 - 24.9.2024 kl.11:30

Samling 2

3

15.10.2024 kl.08:30 - 15.10.2024 kl.11:30

Samling 3

4

5.11.2024 kl.08:30 - 5.11.2024 kl.11:30

Samling 4

5

26.11.2024 kl.08:30 - 26.11.2024 kl.11:30

Samling 5

Som kjent øker kravene, fra særlig offentlige oppdragsgivere, om at bedrifter som ønsker å konkurrere om oppdrag må kunne vise til systemer for kvalitet og miljø som er sertifisert av tredjepart.

Prosessen som leder frem til sertifisering skal kunne medføre at man øker effektiviteten i prosjekter gjennom bedre logistikk og prosjektstyring. Man får satt søkelyset på kontinuerlig forbedring, og kan kanskje til slutt også se en positiv endring av bedriftens resultat.

Det er også mulig å delta på samlingene, og utsette en eventuell sertifisering til senere.

Mål for kurset:
Etter endt samlingsserie skal bedriften være i stand til selv å gjennomføre-, og opprettholde sertifiseringen. Selve sertifiseringen utføres av akkreditert organ.

  • Gi tilstrekkelig kunnskap om prosessen til at bedriftene selv er i stand til å gjennomføre sertifiseringen med et sertifiseringsorgan
  • Gjennom en felles tilnærming skape en arena for kompetansedeling og erfaringsutveksling

Forutsetninger for å være med i forberedelsene til sertifisering er at bedriften:
• Har anskaffet og implementert SmartMEF/SmartDok
• Vil dele av sine erfaringer og funn med andre bedrifter
• Er motivert for å bruke tid og ressurser på å gjøre bedriften klar for sertifisering etter ISO 9001 og/eller ISO 14001
• Deltar aktivt i de digitale arbeidsmøtene og i gruppeoppgavene, og investerer nødvendig tid til forberedelser mellom møtene

Hvem kan delta:
KS/HMS-ansvarlig og/eller daglig leder el.l. Prisen er per bedrift, og så mange som ønskelig kan delta.

Varighet og gjennomføring:
Det gjennomføres fem samlinger/workshops på teams á tre timer. Prosessen går over ca. 3 måneder.

MERK: Prisen inkluderer ikke selve sertifiseringen, eller rådgivning til den enkelte bedrift utover det som er naturlig i forbindelse med kurset.

Alle MEF-medlemmer får 50 % rabatt av full pris.
Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får dekket ytterligere 30% av medlemsprisen av tariffbedriftenes opplysnings- og utviklingsfond

Påmelding
place-iconTeamsmøte, ved egen pc/nettbrettPris:8100krMedlemspris:4050krPåmeldingsfrist: 27. aug. 2024
Informasjon om deltager

Kjønn (som registrert i folkeregisteret)*

Kopi av påmeldingsbekreftelsen sendes også til e-postadressen registrert på arbeidsgiver.
Arbeidsgiver
Søker...
Hvem skal betale for deltakelsen?
Faktura referanse
Kostnadssted / prosjektnummer
Kommentar?
Samtykke