Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
aug. 2024
Kl. 08:30-12:30
place-iconArbeidstilsynet Trondheim, Kongensgate 60, 7012 TRONDHEIMPris:0krPåmeldingsfrist: 14. aug. 2024

Graving av grøft, BI Arbeidstilsynet Trondheim

Kurset tar for seg regelverk og metode for å sikre at gravearbeider gjennomføres på en slik måte at arbeidstakernes helse og sikkerhet er ivaretatt på en forsvarlig måte

Faglig innhold
Myndighetskrav og bruk av bedriftens styringssystem. Risiko og risikoreduserende tiltak ved gravearbeider i tilknytning gravegrop (grøft eller sjakt).

  • Graving av gravegrop i ulike masser
  • Plassering av masser
  • Sikker nedstigning og rømning
  • Sikring av arbeidsområde
  • Etablering av grøfteplan
  • Bruk av grøftekasser, spunt og annen sikring
  • Særlige risikoforhold
  • Kontroll og ettersyn av gravegrop
  • Dersom ulykken er ute

Læringsmål
De ulike temaene skal gi deltager gode forutsetninger for å identifisere ulike risikoforhold med tilhørende aktuelle risikoreduserende tiltak. Deltager skal kunne bruke enkle hjelpemidler slik som skjema og sjekklister som finnes i bedriftens KS system. De ulike team skal imøtekomme myndighetskrav og danne grunnlag for dokumentert opplæring som det stilles krav til gitt i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 21.


Læringsformer og aktiviteter
Forelesninger og obligatoriske øvingsoppgaver der det lages risikovurdering med tilhørende grøfteplan.

Kursvarighet
3,5 time


Deltagers standpunkt
Ikke krav til spesielle forkunnskaper

Målgruppe
Alle ansatte som skal arbeide på og ved en gravegrop

Påmelding
place-iconArbeidstilsynet Trondheim, Kongensgate 60, 7012 TRONDHEIMPris:0krPåmeldingsfrist: 14. aug. 2024
Informasjon om deltager

Kjønn (som registrert i folkeregisteret)*

Kopi av påmeldingsbekreftelsen sendes også til e-postadressen registrert på arbeidsgiver.
Arbeidsgiver
Søker...

Ingen arbeidsgiver

Kommentar?
Samtykke