Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
okt. 2024
Kl. 09:00-16:00
place-iconMEFs Regionskontor på Sem, Broen 6, 3170 SEMPris:6300krMedlemspris:3150krPåmeldingsfrist: 29. sept. 2024

Entrepriserett Del 2: Videregående Sem 1H24

Dette er kurset for deg som allerede har en viss kjennskap til standardkontraktene, men som ønsker mer dybdekunnskap innen praktiske problemstillinger knyttet til kontraktsoppfølging, blant annet ved endrings- og tilleggskrav.

Mål for kurset:
Å gi deltakerne en grundig gjennomgang av utvalgte viktige entrepriserettslige problemstillinger knyttet til endrings- og tilleggskrav, blant annet «plunder og heft krav» og regulering av «rigg og drift». Videre skal kurset gi deltakerne god kjennskap til risiko- og funksjonsfordeling i ulike entreprisekontrakter.

Innhold:
I kurset gir vi en redegjørelse for hvem som har risikoen for uventede og ikke-planlagte forhold, blant annet grunnforhold og prosjekteringssvikt. Videre behandles konsekvenser og krav som kan oppstå ved svikt i slike forutsetninger. Kurset tar også for seg tolkning av entreprisekontrakter og hvordan entreprenøren skal forholde seg til avvik fra standardkontraktene. Kurset er bygget opp med praktiske oppgaver / eksempler fra anleggsbransjen som belyser de ulike problemstillingene.

Tema som tas opp:

  • Ulike entrepriseformer
  • Ulike oppgjørsmodeller
  • Risiko og funksjonsfordeling i de ulike kontraktsmodeller
  • Tolkning av entreprisekontrakter
  • Avvik fra standardkontraktene
  • Endringsregimet
  • Regulering av rigg og drift
  • Krav om «plunder og heft» tillegg

Kurset passer for: Daglig leder, anleggsleder og prosjektleder, eller andre i bedriften som følger opp kontraktsforpliktelsene.

Varighet: 7 timer.

Prisen er inkludert elektronisk kursmateriell, lunsj og kaffepauser.

Du selv må ta med NS 8405. Og den kan kjøpes hos Standard Norge.

Påmelding
place-iconMEFs Regionskontor på Sem, Broen 6, 3170 SEMPris:6300krMedlemspris:3150krPåmeldingsfrist: 29. sept. 2024
Informasjon om deltager

Kjønn (som registrert i folkeregisteret)*

Kopi av påmeldingsbekreftelsen sendes også til e-postadressen registrert på arbeidsgiver.
Arbeidsgiver
Søker...
Hvem skal betale for deltakelsen?
Faktura referanse
Kostnadssted / prosjektnummer
Kommentar?
Samtykke