Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
okt. 2024
Kl. 09:00-16:00
place-iconMEFs Regionskontor på Sem, Broen 6, 3170 SEMPris:6300krMedlemspris:3150krPåmeldingsfrist: 26. sept. 2024

Entrepriserett Del 1: Innføring Sem 1H24

Å kjenne de grunnleggende reglene i entrepriserett, er nøkkelen til å gjennomføre gode prosjekter med bedre økonomisk resultat for bedriften. Du vil i tillegg få en forståelse for hvordan du kan forhindre tvister underveis i prosjektet.

Mål for kurset:
Forstå grunnleggende entrepriserett – fra avtaleinngåelse til overlevering av prosjektet. Forstå og skille mellom entrepriseformer og kontraktstandardene NS 8405/8406/8407. Kjenne til når entreprenøren kan kreve mer betalt eller mer tid, og hvordan slike krav skal fremsettes.

Innhold i kurset:

Dette kurset vil gi deltakerne en grundig gjennomgang av de mest praktiske rettslige problemstillingene ved gjennomføring av prosjekter i anleggsbransjen. Kurset er lagt opp med en rekke praktiske problemstillinger/oppgaver hentet fra anleggsbransjen.
Kurset egner seg for daglig leder, anleggsleder, prosjektleder, BAS/Formann, eller andre i bedriften som følger opp kontraktsforpliktelsene.

Tema som behandles er:
Rettskildesituasjonen innen entrepriseretten.
Entreprenørenes forpliktelser.
Sikkerhetsstillelse og forsikring.
Vederlags- og oppgjørsreglene.
Endringer - varslingsreglene.
Fristforlengelse og vederlagsjustering.
Risikoen for oppfyllelsesvansker.
Forsinkelse.
Mangler ved kontraktsarbeidet.
Overtakelse av kontraktsarbeidet.
Regler for avbestilling.
Gjennomgang av kontraktstandardene NS 8405/8406/8407

Kurset passer for:
Daglig leder, anleggsleder, prosjektleder, BAS/Formann, eller andre i bedriften som følger opp kontraktsforpliktelsene.


Varighet: 7t

Kursmateriell: Elektronisk kursmateriell

Prisen er inkludert elektronisk kursmateriell, lunsj og kaffepauser.

Du må selv ta med NS 8405. Den kan kjøpes hos Standard Norge.

Påmelding
place-iconMEFs Regionskontor på Sem, Broen 6, 3170 SEMPris:6300krMedlemspris:3150krPåmeldingsfrist: 26. sept. 2024
Informasjon om deltager

Kjønn (som registrert i folkeregisteret)*

Kopi av påmeldingsbekreftelsen sendes også til e-postadressen registrert på arbeidsgiver.
Arbeidsgiver
Søker...
Hvem skal betale for deltakelsen?
Faktura referanse
Kostnadssted / prosjektnummer
Kommentar?
Samtykke