Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
sept. 2024
Kl. 08:30-17:00
place-iconQuality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, 5254 SANDSLIPris:5000krPåmeldingsfrist: 15. sept. 2024

Bergsprenger - Oppfriskningskurs Bergen 1H24

Oppfriskningskurs for bergsprenger. Et kurs i regi av Bransjeråd for Fjellsprengning (BfF). Kurset er kun for de som har gyldig bergsprengersertifikat, gamle A og B sertifikater er ikke lenger gyldige sertifikater.

Ref. § 82 i Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer

Bergsprengersertifikat er gyldig i inntil 5 år fra dato for utstedelse. For å få fornyet sertifikatet må søker i flg. veiledningen til denne forskriften:

- Gjennomføre et oppfriskningskurs administrert av Bransjeråd for Fjellsprengning (BfF), og ha bestått en tilhørende prøve, samt kunne legge frem en tilfredsstillende politiattest.

Kurset gjennomgår bl.a.:

  • Erfaringer og risikoområder
  • Oppdatering på lover og forskrifter
  • Produktoppdateringer
  • Standarder

Kurset avsluttes med en skriftlig prøve.

NB! Kursmateriell får du tilgang til via vår nettplattform "Moodle", og du kan selv velge om du vil skrive kursmateriellet ut - eller ta med deg PC/nettbrett og følge undervisningen via nett.

Viktig informasjon mht. fornyelse av sertifikater:

  • Dersom kurs og prøve er bestått i løpet av 12 måneder før sertifikatet utløper (eks 11 måneder før), blir nytt sertifikat utstedt for 5 år fra utløpsdato på forrige sertifikat.
  • Dersom søknad om fornying av sertifikat er sendt mer enn 12 måneder før utløpsdato, gjelder nytt sertifikat i 5 år fra oppfriskningsprøven er bestått.
  • En kandidat som stryker til oppfriskningsprøven to ganger skal ta nytt oppfriskningskurs før kandidaten kan melde seg opp til ny oppfriskningsprøve.
  • Hvis kandidaten stryker tre ganger på prøven, må kandidaten vente i ett år før kandidaten kan gjennomføre nytt oppfriskningskurs.
  • En kandidat som stryker flere enn tre ganger, må ta nytt oppfriskningskurs og vente ett år med å søke for hver gang han eller hun stryker. I karantenetiden skal kandidaten være meldt inn som under opplæring, jf. § 81 femte ledd.

Kurset varer i 1 dag fra kl. 08:30 - 17:15, og denne dagen er felles med kurset for bergsprengningsleder.

Kurspris Bergsprenger = 5000 / Kurspris Bergsprengningsleder = 8000 / Begge samtidig = 8000

Skal du kun fornye ditt bergsprengersertifikat melder du deg på her.

Skal du også fornye ditt bergsprengningsledersertifikat melder du deg kun på til det kurset, og "krysser" av ja på spørsmål om du samtidig skal fornye ditt bergsprengersertifikat.

NB! For å komme videre mht. påmelding må du krysse av for utdanning "bergsprenger" for å kunne legge inn ditt sertifikatnummer.

Påmelding
place-iconQuality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, 5254 SANDSLIPris:5000krPåmeldingsfrist: 15. sept. 2024
Informasjon om deltager

Kjønn (som registrert i folkeregisteret)*

Kopi av påmeldingsbekreftelsen sendes også til e-postadressen registrert på arbeidsgiver.
Arbeidsgiver
Søker...
Hvem skal betale for deltakelsen?
Faktura referanse
Kostnadssted / prosjektnummer
Kommentar?
Samtykke
Obligatorisk samtykke