Tilbake til kurs og arrangementerAlle kurs og arrangementer
okt. 2024
place-iconQuality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, 5254 SANDSLIPåmeldingsfrist: 7. okt. 2024

Anleggsledelse Bergen 2024-2025

Anleggsledelse (tidligere Mellomlederskolen) er et fagskolestudium som gjennomføres som et samarbeid mellom MEF og Norges Grønne Fagskole VEA. Søknadsfristen er for samordna opptak 15. april, og plasser som ikke er fylt opp ved hovedopptaket fylles fortløpende fra slutten av mai.

Samlinger

1

22.10.2024 kl.08:30 - 25.10.2024 kl.15:30

Samling 1

2

19.11.2024 kl.08:30 - 22.11.2024 kl.15:30

Samling 2

3

14.1.2025 kl.08:30 - 17.1.2025 kl.15:30

Samling 3

4

11.2.2025 kl.08:30 - 14.2.2025 kl.15:30

Samling 4

5

11.3.2025 kl.08:30 - 14.3.2025 kl.15:30

Samling 5

6

8.4.2025 kl.08:30 - 11.4.2025 kl.15:30

Samling 6


Studiet erstatter MEFs Mellomlederskole, og vil ha samme overordnede mål som Mellomlederskolen alltid har hatt; Nemlig å gi spisset kompetanse til deg som har- eller er tiltenkt rollen som anleggsleder i en entreprenørbedrift.

Studiet gjennomføres samlingsbasert i vinterhalvåret. Det startes to klasser hver høst. Én lokalisert sentralt på Østlandet, og én klasse som ambulerer rundt i landet på følgende steder; Trondheim (Værnes), Stavanger/Kristiansand, Tromsø og Bergen.

Studiet er godkjent av godkjenningsorganet for fagskolestudier, NOKUT, og gir 30 studiepoeng. Studiet inngår som én av 3 moduler i "Ledelse i maskinentreprenørfaget"

Nivå: Fagskoleutdanning
Omfang: 30 studiepoeng
Samlingsbasert undervisning: Seks samlinger á fire dager. Hjemmearbeid mellom samlingene må påregnes.

For at studiet skal gi studiepoeng må opptaket gå gjennom samordna opptak.

Opptakskrav er minimum ett av følgende fagbrev, eller realkompetansevurdering som foretas av fagskolen:

  • Fagbrev Anleggsmaskinfører
  • Fagbrev Anleggsgartner
  • Fagbrev Anleggsrørlegger
  • Fagbrev Asfaltør
  • Fagbrev Banemontør
  • Fagbrev Brønnborer fastland
  • Fagbrev Fjell- og bergverksarbeider
  • Fagbrev Veidrift- og veivedlikeholdsarbeider
  • Fagbrev Vei- og anleggsfagarbeider eller tilsvarende realkompetanse

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Les mer om innholdet i studiet Anleggsledelse på Fagskolen VEA sine hjemmesider.

Påmelding
place-iconQuality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, 5254 SANDSLIPåmeldingsfrist: 7. okt. 2024