Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 6-06-2024

Endringer i kursrabatten for tariffbedriftene

Refusjonen fra opplærings- og utviklingsfondet til tariffbedrifter økte betraktelig i fjor, vi ser oss nå nødt til å redusere denne rabatten inntil videre.

I fjor sommer ble refusjonen fra opplærings- og utviklingsfondet til tariffbedrifter som meldte seg på kurs hos MEF-skolen økt betraktelig. Tidligere fikk alle bedrifter med tariffavtale hos NAF/LO en rabatt på MEF-skolens kurs på 30 prosent av medlemsprisen, men 1. juli i fjor ble denne økt til 60 prosent. Vi innførte også en ordning hvor disse bedriftene kunne søke om midler til kompetansehevende tiltak.


Bakgrunnen for endringene var et ønske om å stimulere til økt kompetanseutvikling og gi tariffbedriftene best mulig uttelling for midlene de betalte inn til dette fondet.

Dette har gledelig nok resultert i at flere tariffbedrifter har hatt en stor økning i antall kurspåmeldinger, og at bedrifter som ikke tidligere har vært klar over refusjonsordningen har begynt å benytte MEF-skolen til kompetansepåfyll til sine ansatte.


Totalt sett har dette medført at vi i 2024 ligger an til en firedobling av refusjonen fra tidligere år.

For at ordningen skal fungere å være bærekraftig må det være balanse mellom det som innbetales og den refusjonen som gis. Vi ser oss dessverre derfor nødt til å justere rabatten tilbake til 30 prosent inntil videre. Vi vil samtidig minne om at man som medlem i MEF alltid får 50 prosent rabatt på de ordinære prisene hos MEF-skolen, og altså ytterligere 30 prosent tariffrabatt i tillegg til dette. Vi har samtidig satt behandlingen av søknader om kompetansehevende midler på vent inntil vi ser om det er rom for å innvilge søknader når vi kommer til høsten.

Søknad og behandling skjer ut ifra retningslinjene som er beskrevet i denne artikkelen.

Relaterte nyheter

Meld deg på Administrasjonsskolen i Oslo
Publisert:19.06.2024

Meld deg på Administrasjonsskolen i Oslo

Bli tryggere i egen bedrift. Dette er skolen for deg som jobber med det administrative i bedriften. Oppstart i september.

Les merles mer
Eierskifte av bedriften
Publisert:19.06.2024

Eierskifte av bedriften

Skal du selge eller overdra bedriften? Her er fem ting du må huske på!

Les merles mer
Vi tilbyr fagbrevkurs
Publisert:13.06.2024

Vi tilbyr fagbrevkurs

Eksamensforberedende kurs for fagbrev høsten 2024 er klare for påmelding. Legg til rette for at dine medarbeidere skal bestå fagprøven!

Les merles mer