Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 14-05-2024

Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina

Krigen i Ukraina har nå vart i over to år, og det er stadig store behov for bistand. Med god hjelp og samarbeid mellom offentlig forvaltning og privat næringsliv, er Norge nå en av de største bidragslandene i Europa på materiell og utstyr som sendes til Ukraina.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), som er koordinerende myndighet for humanitær bistand, har nettopp mottatt en ny og stor bistandsanmodning. Denne gangen gjelder behovet en del kjøretøy og infrastrukturmateriell som er meldt inn til EU fra ukrainske myndigheter ved Ministry for Restoration og Ministry for Communities, Territories and Infrastructure Development.

På grunn av store ødeleggelser ifm. krigen, ønsker myndighetene i Ukraina å forberede seg på den kommende tiden, både til vinteren og i forbindelse med restaurering og utbedring av ødelagt infrastruktur. Det er derfor et behov for en del materiell/utstyr og kjøretøy for å imøtekomme det store behovet innen infrastruktur, eksempelvis innen vei og anlegg, vannforsyning, renovasjonssystem og elektrisitetsforsyning. Det er også behov for utbedret kapasitet på offentlig transport. Situasjonen er akutt og behovet er stort, særlig i regionen Kharkiv helt øst i Ukraina.

Noen eksempler på hva de ukrainske myndigheter etterspørrer denne gangen er: Nødaggregat av alle typer og størrelser, rør av ulike typer og dimensjoner (til vann, kloakk osv.), ulike kabler og kabelprodukter, transformatorer, vannrensesystemer, gravemaskiner, lastebiler, traktorer, søppelbiler, kranbiler, bulldosere, tankbiler (til drivstoff, vann osv), trucker, busser og skolebusser.


Fremgangsmåte for å bistå med donasjoner


Gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM), kan DSB tilby Ukraina donasjoner fra Norge, for deretter å gjennomføre transport og dekke fraktkostnadene fra Norge og til Ukraina. Kravet er at utstyret doneres vederlagsfritt fra MEF sine medlemmer.

Det er laget er skjema "Donasjonsskjema" (vedlagt) som i utfylt stand sendes til DSB ved epost int@dsb.no. Send gjerne også noen bilder av det som ønskes donert, da dette er til stor hjelp for mottaker i Ukraina. De som ønsker å donere, vil bli kontaktet av DSB etter en første vurdering om dette er i henhold til ønskede krav og spesifikasjoner.


Hva kan DSB bidra med


UCPM og DSB dekker transportkostnaden fra Norge og til Ukraina for kjøretøy og utstyr som blir donert og akseptert av Ukraina. DB Schenker som gjennomfører transporten, utferdiger tolldokumenter og ellers oppfyller de krav som stilles for sikker frakt.


Hva kan DSB bidra med


Utstyr og kjøretøy som doneres, må være sertifisert og godkjent, gjerne gjort nylig service på. Dette må være klart før donasjon kan gjennomføres. Det Norge sender til bruk i Ukraina, blir tatt i bruk umiddelbart, så derfor må utstyr være klart til aktiv bruk fra det leveres fra donator. Sertifikater, vognkort, andre godkjenningsdokumenter må følge kjøretøy og annet maskinelt utstyr. Det kan være aktuelt med opplæring på noen spesielle maskiner eller kjøretøy, så det vil derfor være nyttig med manual på engelsk for sikker og riktig bruk.


Markedsføring av donasjon


MEFs medlemmer kan bruke donasjonen i sin markedsføring hvis de ønsker dette. DSB ber allikevel om at informasjonen deles først når utstyret er fremme i Ukraina på grunn av sikkerhetshensyn for transporten underveis.

Har du lyst til å bidra, og har flere spørsmål?


Send en epost til int@dsb.no så vil det bli besvart så raskt som mulig.

Har du andre spørsmål, ta kontakt med MEFs lokale regionskontor

xlsxDonasjonsskjema

Relaterte nyheter

Sakspapirene til Landsmøtet er klare
Publisert:14.05.2024

Sakspapirene til Landsmøtet er klare

Vi gleder oss til MEFs landsmøte som finner sted 7. - 9. juni på Hotell Norge i Bergen. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer.

Les merles mer
Oppdatert kostnadsindeks for april
Publisert:13.05.2024

Oppdatert kostnadsindeks for april

Driftskostnadene for anleggsmaskiner fra april 2023 til april 2024 økte med 4,3 prosent.

Les merles mer
MEF og næringslivet endelig hørt
Publisert:9.05.2024

MEF og næringslivet endelig hørt

MEF har jobbet mot den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften som ble innført i 2023. Endelig har Regjeringen lyttet til MEF og resten av norsk næringsliv. Fra 1. januar 2025 avvikles ordningen.

Les merles mer