Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 27-10-2022

Muntlig stortingshøring om innleieregelverket

MEF deltok da arbeids- og sosialkomiteen 26.10 gjennomførte høring om innleie fra bemanningsforetak med mer.

Bakgrunnen for høringen var regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljø- og arbeidsmarkedsloven. MEF har tidligere gitt skriftlig svar til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høring om de samme endringene.

Samtlige organisasjoner fikk en taletid på tre minutter, og MEF viste overordnet til at organisasjonen i alle har år jobbet for faste ansettelser i anlegg og beslektede bransjer. Denne målsettingen går også klart fram av vår etikkplakat. Med dette som bakgrunn har vi i utgangspunktet stilt oss positive til innstramminger i muligheten til innleie fra bemanningsforetak.

MEF påpekte imidlertid overfor stortingsrepresentantene at det er en svakhet ved forslaget at muligheten til innleie fra mindre produksjonsbedrifter/entreprenører også begrenses. I korte trekk skyldes dette at bedrifter som leier ut mer enn halvparten av egne ansatte, ikke omfattes av bestemmelsen om innleie fra «produksjonsvirksomhet» etter arbeidsmiljøloven § 14-13. I stedet blir slik innleie vurdert som innleie fra bemanningsforetak, og vil dermed bli rammet av de samme innstrammingene som nettopp bemanningsforetakene. MEF oppfordret derfor Stortinget til å se på alternativet som kan ivareta innleie mellom entreprenører – også de som av og til leier ut mer enn halvparten av egne ansatte.

Avslutningsvis tok MEF opp behovet for en tydelig bestemmelse i arbeidsmiljøloven som gjør det enklere for arbeidsgivere å forholde seg til skillet mellom innleie og entreprise.

Stortinget skal innen 29. november avgi innstilling i saken. Det er ventet at lovendringene behandles av Stortinget i løpet av desember.

Opptak av høringen i Stortinget

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser
Publisert:25.04.2024

Vil innføre plikt til å melde inn grunnundersøkelser

– Gjerdrumulykka synliggjorde for alle hvor viktig det er med god oversikt over grunnforholda der vi bygger og bor, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les merles mer
Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring
Publisert:3.04.2024

Opplæringskontorene skal fortsatte kunne drive opplæring

I den senere tiden har det vært mye diskusjon rundt opplæringskontorene og deres mulighet til å drive opplæring. I dette leserinnlegget blir opplæringskontorenes rolle avklart.

Les merles mer