Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 27-10-2022

Muntlig stortingshøring om innleieregelverket

MEF deltok da arbeids- og sosialkomiteen 26.10 gjennomførte høring om innleie fra bemanningsforetak med mer.

Bakgrunnen for høringen var regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljø- og arbeidsmarkedsloven. MEF har tidligere gitt skriftlig svar til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høring om de samme endringene.

Samtlige organisasjoner fikk en taletid på tre minutter, og MEF viste overordnet til at organisasjonen i alle har år jobbet for faste ansettelser i anlegg og beslektede bransjer. Denne målsettingen går også klart fram av vår etikkplakat. Med dette som bakgrunn har vi i utgangspunktet stilt oss positive til innstramminger i muligheten til innleie fra bemanningsforetak.

MEF påpekte imidlertid overfor stortingsrepresentantene at det er en svakhet ved forslaget at muligheten til innleie fra mindre produksjonsbedrifter/entreprenører også begrenses. I korte trekk skyldes dette at bedrifter som leier ut mer enn halvparten av egne ansatte, ikke omfattes av bestemmelsen om innleie fra «produksjonsvirksomhet» etter arbeidsmiljøloven § 14-13. I stedet blir slik innleie vurdert som innleie fra bemanningsforetak, og vil dermed bli rammet av de samme innstrammingene som nettopp bemanningsforetakene. MEF oppfordret derfor Stortinget til å se på alternativet som kan ivareta innleie mellom entreprenører – også de som av og til leier ut mer enn halvparten av egne ansatte.

Avslutningsvis tok MEF opp behovet for en tydelig bestemmelse i arbeidsmiljøloven som gjør det enklere for arbeidsgivere å forholde seg til skillet mellom innleie og entreprise.

Stortinget skal innen 29. november avgi innstilling i saken. Det er ventet at lovendringene behandles av Stortinget i løpet av desember.

Opptak av høringen i Stortinget

Relaterte nyheter

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB
Publisert:25.05.2023

Ny opplæringslov vil ikke svekke OKAB

Innstilingen til ny opplæringslov offentliggjort; OKAB får fortsette som før. – En stor seier for lærlingene, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Les merles mer
Opplæringskontorene reddet
Publisert:26.04.2023

Opplæringskontorene reddet

Regjeringspartiene snur i forslaget om ny opplæringslov. Slår fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakten. Vi i MEF jubler.

Les merles mer
Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning
Publisert:9.01.2023

Dato er klar for forlengelse av Sentral godkjenning

Det er nå klart at overgangsordning for Sentral godkjenning blir forlenga til 1. juli 2025.

Les merles mer