Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 19-04-2022

Høring om innleie og bemanningsforetak

Regjeringen foreslår blant annet endringer i regelverket for innleie fra bemanningsforetak. MEF har gitt innspill til forslagene.

I høringen foreslår regjeringen fire endringer:

  1. Forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid i Oslo-området
  2. Generelle innstramminger i adgangen til innleie fra bemanningsforetak
  3. Grensen mellom innleie og entreprise
  4. Rett til fast ansettelse etter en viss tid

Kort oppsummering av høringssvaret

MEF har i høringssvaret vist til at vi støtter regjeringens overordnede målsetting om å sikre hele og faste stillinger, som bygger opp under topartsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. I forlengelsen av dette støtter vi også regjeringens intensjon om å begrense bruken av innleie fra bemanningsforetak.

Det er imidlertid avgjørende at tiltakene på dette området ikke i tillegg bidrar til å redusere muligheten for innleie fra andre produksjonsbedrifter. For MEFs medlemmer er innleie av denne typen et effektivt virkemiddel for å redusere risiko knyttet til svingninger i oppdragsmengde. For utleiebedriften kan denne formen for utleie være et alternativ til permitteringer eller oppsigelser. Utleie mellom produksjonsbedrifter bidrar slik til å sikre arbeidstakerne stabil sysselsetting.

Bruken av innleie blant MEF-bedriftene

I en medlemsundersøkelse gjennomført i mars/april i år, oppga 54 prosent av svarbedriftene at de hadde benyttet innleie av arbeidskraft i løpet av 2021 (representanter fra 810 foretak deltok). Av de som hadde benyttet innleie, svarte 79 prosent at de hadde leid inn arbeidskraft fra andre produksjonsbedrifter, 9 prosent hadde benyttet bemanningsforetak og 12 prosent svarte at de både hadde benyttet bemanningsforetak og innleie fra produksjonsbedrifter.

Undersøkelsen viser at innleie er forholdsvis utbredt blant våre medlemsbedrifter. Dette er ikke overraskende med tanke på at bedriftene driver virksomhet i bransjer preget av sesongvariasjoner og svingninger i oppdragsmengde. En viss fleksibilitet er derfor nødvendig. Tallene forteller likevel at det store flertallet av bedriftene oppnår denne fleksibiliteten ved å leie inn arbeidstakere fra andre produksjonsbedrifter, ikke bemanningsforetak.

Høringssvaret i sin helhet finner du vedlagt.

pdfHøringssvar - Høring om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

Relaterte nyheter

Hvordan sikre oss mot hacking?
Publisert:30.11.2023

Hvordan sikre oss mot hacking?

Telenor kommer på Arctic Entrepreneur i januar for å fortelle hvordan vi skal sikre oss bedre mot hacking.

Les merles mer
Forsvarssjefen til Arctic Entrepreneur
Publisert:20.11.2023

Forsvarssjefen til Arctic Entrepreneur

Vi får storfint besøk når forsvarssjef Eirik Kristoffersen holder innlegg på tirsdag med tema: Derfor trenger Forsvaret anleggsbransjen.

Les merles mer
Trøndersk underholdning på Arctic Entrepreneur
Publisert:16.11.2023

Trøndersk underholdning på Arctic Entrepreneur

Vi har booket Bjarne Brøndbo til å være konferansier 23. januar, og Carina Dahl til å spille konsert etter middag. Vi lover god stemning på Vinterfesten!

Les merles mer