Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 19-04-2022

Høring om innleie og bemanningsforetak

Regjeringen foreslår blant annet endringer i regelverket for innleie fra bemanningsforetak. MEF har gitt innspill til forslagene.

I høringen foreslår regjeringen fire endringer:

  1. Forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid i Oslo-området
  2. Generelle innstramminger i adgangen til innleie fra bemanningsforetak
  3. Grensen mellom innleie og entreprise
  4. Rett til fast ansettelse etter en viss tid

Kort oppsummering av høringssvaret

MEF har i høringssvaret vist til at vi støtter regjeringens overordnede målsetting om å sikre hele og faste stillinger, som bygger opp under topartsforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. I forlengelsen av dette støtter vi også regjeringens intensjon om å begrense bruken av innleie fra bemanningsforetak.

Det er imidlertid avgjørende at tiltakene på dette området ikke i tillegg bidrar til å redusere muligheten for innleie fra andre produksjonsbedrifter. For MEFs medlemmer er innleie av denne typen et effektivt virkemiddel for å redusere risiko knyttet til svingninger i oppdragsmengde. For utleiebedriften kan denne formen for utleie være et alternativ til permitteringer eller oppsigelser. Utleie mellom produksjonsbedrifter bidrar slik til å sikre arbeidstakerne stabil sysselsetting.

Bruken av innleie blant MEF-bedriftene

I en medlemsundersøkelse gjennomført i mars/april i år, oppga 54 prosent av svarbedriftene at de hadde benyttet innleie av arbeidskraft i løpet av 2021 (representanter fra 810 foretak deltok). Av de som hadde benyttet innleie, svarte 79 prosent at de hadde leid inn arbeidskraft fra andre produksjonsbedrifter, 9 prosent hadde benyttet bemanningsforetak og 12 prosent svarte at de både hadde benyttet bemanningsforetak og innleie fra produksjonsbedrifter.

Undersøkelsen viser at innleie er forholdsvis utbredt blant våre medlemsbedrifter. Dette er ikke overraskende med tanke på at bedriftene driver virksomhet i bransjer preget av sesongvariasjoner og svingninger i oppdragsmengde. En viss fleksibilitet er derfor nødvendig. Tallene forteller likevel at det store flertallet av bedriftene oppnår denne fleksibiliteten ved å leie inn arbeidstakere fra andre produksjonsbedrifter, ikke bemanningsforetak.

Høringssvaret i sin helhet finner du vedlagt.

pdfHøringssvar - Høring om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

Relaterte nyheter

Sakspapirene til Landsmøtet er klare
Publisert:14.05.2024

Sakspapirene til Landsmøtet er klare

Vi gleder oss til MEFs landsmøte som finner sted 7. - 9. juni på Hotell Norge i Bergen. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer.

Les merles mer
Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina
Publisert:14.05.2024

Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina

Krigen i Ukraina har nå vart i over to år, og det er stadig store behov for bistand. Med god hjelp og samarbeid mellom offentlig forvaltning og privat næringsliv, er Norge nå en av de største bidragslandene i Europa på materiell og utstyr som sendes til Ukraina.

Les merles mer
MEF og næringslivet endelig hørt
Publisert:9.05.2024

MEF og næringslivet endelig hørt

MEF har jobbet mot den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften som ble innført i 2023. Endelig har Regjeringen lyttet til MEF og resten av norsk næringsliv. Fra 1. januar 2025 avvikles ordningen.

Les merles mer