Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Advotakter i MEF (t.v) Silje Lindvig, Tone Gulliksen og Thomas Kollerød.
Publisert: 1-06-2021

Prisøkning på materialer og byggevarer

Hvordan skal våre medlemmer forholde seg til den kraftige prisoppgangen. Her kan du få svar fra vår juridiske avdeling.

Den siste tiden har MEF juridisk avdeling mottatt en rekke henvendelser fra medlemmer om kraftig prisoppgang på ulike innsatsfaktorer som rør, stål og andre byggevarer.

Spørsmålet er om leverandøren kan justere sine priser i en løpende kontrakt, og i hvilken grad entreprenøren kan kreve at byggherren tar kostnaden med prisøkningen i en pågående kontrakt?

Svaret på disse spørsmålene kommr an på vilkårene som gjelder i de aktuelle kontraktsforholdene.

Aktuelle kontraktsforhold

Tar man utgangspunkt i de bransjeavtalte entreprisekontraktene, slik som NS 8405/06 og NS 8407 bygger systemet i disse kontraktene på, at prisøkninger på innsatsfaktorer skal fanges opp av prisjustering basert på indeks. Dette vil fungere der det er «normal» prisoppgang, men neppe der det er ekstraordinære høye prisstigning som vi har sett den siste tiden, der prisene har økt i mange tilfeller med 50%.

Det kan tenkes at en entreprenør som opplever en slik prisstigning kan vise til den ulovfestede læren om bristende forutsetninger. Det skal riktignok svært mye til for at denne regelen får bruk, og det må i så fall kunne vises til at prisstigningen skyldes forhold som er ekstraordinære, akutte og uforutsigbare, og at den økonomiske balansen mellom partene har blitt så sterkt forskjøvet at prisene er blitt tapsbringende for entreprenøren.

Det må nevnes at det er lite rettspraksis på området og det skal meget til for at et slikt krav vil føre frem ved domstolen.

Hva bør entreprenøren gjøre?

  • For allerede løpende kontrakter, undersøk inngåtte kontrakter med både leverandør og byggherre.
  • I hvilken grad åpner kontrakten for at en leverandør ensidig kan endre prisen på en løpende kontrakt?
  • Har kontrakten med byggherre åpning for at prisene kan revideres?
    Uansett bør det sendes et varsel om prisøkning til byggherre.

For kontrakter som ikke er inngått, må man huske at det ikke er adgang til å ta forbehold om prisen ved anbudskonkurranser som går etter regelverket om offentlige anskaffelser.

Er dere kjent med en kommende prisøkning må denne bakes inn i anbudets priser. Bestreb å avtale bindende priser med leverandør av materiell for et prosjekt, og gi kun åpning for indeksjustering på samme måte dere har en slik klausul mot oppdragsgiver.

En annen ting å tenke på er å innta indeksjustering som tar spesielt høyde for prissensitive materialer.

For flere spørsmål, ta kontakt med vår juridiske avdeling.

Relaterte nyheter

Lønn for røde dager
Publisert:16.04.2024

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?
Publisert:2.04.2024

Har du kontroll på endringene i arbeidsmiljøloven?

1. januar i år trådte det i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven, og ytterligere endringer følger på 1. juli.

Les merles mer
Må du permittere?
Publisert:26.02.2024

Må du permittere?

Står du i fare for å permittere ansatte? Her får du fakta, og informasjon om framgangsmåte.

Les merles mer